Redningsjollen ”Biologen”.

Ca. 75 år gammel flådemodel fra fiskeriundersøgelsesskibet ”Biologen II”s forlis ved Anholt

"BIOLOGEN II", som var et dansk fiskeriundersøgelsesskib, forliste den 18. maj 1967 under indsejling til Anholt havn. ”BIOLOGEN II” var på knapt 20 BRT, tilhørte staten og benyttedes af Danmarks Fiskeri- og Havundersøgelser, som hørte under Fiskeriministeriet. Skibet blev bygget på Frederikshavn Skibsbyggeri A/S og afleveret den 31. marts 1967. ”Biologen II” erstattede ”BIOLOGEN”, et dansk fiskeriundersøgelsesskib, bygget 1932.

”Biologen II” var apteret med denne redningsjolle, som er bygget på Holmen. Byggestil og metoder er som jollerne fra 1864 på Fregatten Jylland. Søværnet har ingen fortegnelser over deres joller, hvilket gør dem svære at spore. Vi ved, at søværnet går over til motorjoller efter krigen, men på billeder ser vi, helt op til 1960’erne, at der stadig kan være tilsvarende gamle sejljoller om bord som regningsjoller på moderne skibe. Men der er næppe blevet bygget flere af denne type redningsbåde efter krigen.

Redningsjollen er derfor med stor sikkerhed bygget før 2. verdenskrig. Jollen er dermed 75 til 85 år gammel, men i særdeles god og helt original stand.

I gammel tid blev alle skibe rigget af for vinteren på Holmen. Når foråret nærmede sig gik man i lageret og fandt hvad der stod på styklisten, der skulle rigges med. Derfor var det ikke sikkert, at tingene endte på oprindelsesskibet.

Men redningsjollen ”Biologen” er med stor sandsynlighed bygget som redningsbåd til fiskeriundersøgelsesskibet Biologen i 1932 samtidig med at ”Biologen” blev bygget. Da ”Biologen” i 1967 erstattes af ”Biologen II” er redningsjollen sikkert blevet overflyttet som aptering til nybygningen.

Helt sikkert er det i hver tilfælde, at Redningsjollen var ombord på ”Biologen II”, da skibet forliste ved Anholt.

”Biologen II”s forlis var en stor skandale, selvom skibets besætning blev reddet.  Det det viste sig nemlig, at det nybyggede skib havde problemer med stabiliteten, hvilket var årsagen til forliset.

Efter forliset driver redningsjollen nord på og ender som strandingsgods på Læsø. En lokal fisker har strandingsret. Han finder jollen og bruger den i en kort periode til havfiskeri men synes ikke, den er egnet til det. Derfor bestiller han en nybygget fiskejolle på Aalborg Værft, og redningsjollen bliver brugt som udbetaling.

På Værftet ligger jollen i et par år indtil Ålborg værft omkring 1990 bestiller et byggeprojekt ved Ringkøbing Værft. Her indgår redningsjollen igen som udbetaling. Mest for sjov, da ejeren af Ringkøbing Værft, Ole, længe har talt om, at han skulle have bygget en jolle til sig selv. Ole bruger så jollen til sejlads på Ringkøbing Fjord. Under en storm i 1999 driver jollen på land og får de små slidskader, som den har på to bord ved stævnen.

Ole forærer jollen til Lars Johansen, Ebeltoft i anledning af hans 40 års fødselsdag. Lars får ikke rigget båden til og sælger den derfor senere til Torben Kirkegaard, Ebeltoft. Torben sælger efter et par år jollen til Betina Andersen, Ebeltoft. Betina Andersen sælger i 2011 jollen til mig.

Ebeltoft den 3. juli 2016
Thorkild Hansen