REFERAT

Bestyrelsesmøde 18. februar 2023 kl. 11.00 i Den Røde Hal

Til stede: Jørn Uz Ruby, Knud Erik Nielsen, Palle Dannemand, Keld Farver, Oluf Hamann, Torben Hansen, Søren Høg, Steen Roar Pedersen, Sonnich Jensen.

 

Dagsorden:

 1. Konstituering af bestyrelsen i forlængelse af generalforsamlingen 2023, der blev afviklet 18. februar 2023 - kl. 10.00 – 10.50.
  Konstitueringen blev således:

  Formand: Jørn Uz Ruby
  Næstformand: Palle Dannemand
  Kasserer: Knud Erik Nielsen
  Sekretær: Søren Høg
  Bestyrelsesmedlem: Keld Farver
  Bestyrelsesmedlem: Oluf Hamann
  Bestyrelsesmedlem: Steen Roar Pedersen

  1. Suppleant (valgt): Sonnich Jensen
  2. Suppleant (valgt): Steen Roar Pedersen

   
 2. Eventuelt
  Intet at berette

18-02-2023

Referent
Søren Høg