Bestyrelsen har afholdt møde den 14. oktober 2015.

Foreningen har nu 22 A-medlemmer og hele 66 støttemedlemmer. Det er flot med den store opbakning. Vi skal fortsat søge at fastholde disse støttemedlemmer og bestyrelsen vil i den anledning tilstræbe at afholde flere medlemsarrangementer – både antal af sejlture og ved medlemsarrangementer på havnen og i FMF-huset.

Den nært forestående generalforsamling i januar måned 2016, vil f.eks. være en oplagt mulighed for at samle medlemmerne til en orientering om det kommende års opgaver og arrangementer. Herudover skal vores hvervefolder justeres og genoptrykkes og der skal fokuseres mere på medlemsfordele. Der udarbejdes ligeledes 6-10 nye/reviderede udstillingsplancher, som anvendes ved offentlige arrangementer og fast og synlig ophængning i FMF-huset.

Foreningen har en sund økonomi. Men vedligeholdelse af træskibe er en bekostelig affære. Derfor er det nødvendig med en stram styring af økonomien, så der hele tiden er sund fornuft i handlinger og investeringer. Drif0sbudgettet for 2015 holder og bestyrelsen har godkendt det foreløbige budget for 2016. Dette offentliggøres senest ved generalforsamlingen i januar.

Det faglige råd, der var repræsenteret på bestyrelsesmødet, fremlage deres holdning og vurdering af maskine og skruetøj i Rigmor. P.t. fejler ingen af delene noget, men begge dele er jo af ældre årgang, så det vil være passende omhu, at foretage undersøgelse af behovet og omfanget af en eventuel vedligeholdelse af delene.

Det faglige råd fremsatte forslag om at etablere ferskvandskøling af maskinen for at levetidsforlænge den. Samtidig anbefalede rådet, at få undersøgt om en trækning og renovering af skruetøjet vil være nødvendigt. Udgifter til undersøgelse og eventuel gennemførelse af rådets anbefalinger søges indfriet via ansøgninger til diverse fonde. Der igangsættes ikke nogen reparationsarbejder eller undersøgelser før vi har accept af fondsbevillinger.

Rådet anbefalede endvidere, at mast og rig afmonteres for vinteren og at Rigmor som vanligt overdækkes i vinterhalvåret.

Bestyrelsen besluttede, at der skulle laves en fondsansøgning, der kan dække restaureringsomkostninger til Anne-Lise. Samtidig præciserede bestyrelsen, at der for at opnå fondsmidler, formentlig skal lægges adskillige frivillige timer i projektet.

Der blev fremlagt et forslag til filmatisering af historien omkring Rigmor fra start til nu. Omkostningerne til denne produktion søges ligeledes fra sponsorer og fonde – altså skal produktionsomkostningerne dækkes ind af eksterne samarbejdspartnere. Filmen skal bruges som introduktion til nye medlemmer og som dokumentation af det fantastiske arbejde, der er udført af de frivillige medlemmer af foreningen.

Kommende og p.t. kendte aktiviteter:
11. november - Bestyrelsesmøde
28. november, klokken 13.00 – Julefrokost i Skudehavnshytten
November - Introduktionsmøde for  nye medlemmer
Januar 2016 - Generalforsamling
April 2016 - Medlems og sponsormøde – forhåbentlig med Troels Kløvedal
8. - 10. juli 2016 - Havnefest
3. uge i August 2016 - Kystkulturfestival