REFERAT
Bestyrelsesmøde onsdag d.10. maj 2017 kl.17.00 i Rigmor Huset..

Til stede: Torkil Pugh, Jørgen Petersen, Torben Kirkegaard, Calle Petersen
Afbud:     Søren Høg, Steen Roar Petersen, Jørn Uz
Suppleanter:   Uwe Beu.

 1. Mødereferat fra 12. april 2017 blev godkendt
 2. Økonomi.- Vi holder os inden for budgettet, Vi har fået 3 nye støttemedlemmer.Vi har indkøbt diesel for 4.800.- kr. Kassebeholdning d.d.78.827.- kr.
 3. Fundraising - Intet nyt
 4. Momsfritagelse - Formanden orienterer sig hos Lindberg.
 5. Sponsorer arrangement. ( Hagemann/Kvikly, er der nyt?) - Vi venter nyt fra Søren.
 6. Tre havdambrug nord for Hjelm (Hjarnø Havbrug og Snaptun Fisk Export). Rigmor deltager i de planlagte protester mandag, tovholder Formanden.
 7. Rigmor Huset, kunstudstilling d. 23. 24. og 25. juni er aflyst.
  ‚ÄčOpfølgningspunkter:
 8. Vild med vand d. 10. juni. Put & Take , pølsevogn og ølsalg, andet?? - Der kom ingen nye forslag. 
  Havnefesten d. 7. til d. 9. juli blev grundig gennemgået og drøftet, Calle udsender ny oversigt. Ebeltoft Kystkultur Festival. (Regnskab). Vi deltager i år, efter afviklingen vil bestyrelsen drøfte et økonomisk loft, for den kapital, der er opsparet, inden  udlodning til "ejerne" skal foretages.
  TS Hobro. Formanden udsender.
  Opfølgning på proceduren for første onsdag  sejltur. Jørgen P fortsætter, men der sejles ikke om søndagen, før de planlagte arbejder er gennemført på Rigmor. 
  Varmepumpedonationen - formanden har takket
  Skipperuddannelsen - Ole Sørensen er godkendt som skipper.
  Fregat Hans (Takker nej til tilbuddet om kontingentfri støtte medlemskab, men vil forsat gerne stille sig til rådighed, når vi kalder). Taget til efterretning 
 9. Evt: - Intet til referat

Referant
Formand
Torkil Pugh