REFERAT
Bestyrelsesmøde  onsdag d. 9. august 2017 kl. 17.00 i Rigmor Huset.
 

Til stede: Torkil Pugh, Jørgen Petersen, Torben Kirkegaard, Steen Roar Pedersen, Søren Høg, Jørn Uz, Calle Petersen og Uwe Beu.

DAGSORDEN
 

 1. Godkendelse af mødereferat fra d. 14. juni 2017 og referatet fra det ekstraordinære bestyrelsesmøde d. 17. juli. 
  Begge referater godkendt.
   
 2. Økonomi. 
  Kassereren oplyste, at vi følger budgettet.
   
 3. Fundraising. 
  En enkelt sponsor mangler at betale. TP snakker med vedkommende.
   
 4. Sponsorer arrangementer. 
  Intet nyt.
   
 5. AIS u/b til Rigmor. (Automatic Identification Sytem). 
  SRP har indhentet tilbud, og bestyrelsen bad ham at arbejde videre med sagen, finde den rette AIS og sende regningen til Einar Westermanns kontakt, som har lovet at sponsorere udstyret.
   
 6. Evt. sejl til Mary?
  CP foreslog, at der laves professionelle sejl til Mary. TP oplyste, at det ville koste kr. 9.600. SH foreslog, at foreningen søgte om pengene til sejl og efterlyste dokumentation til at vedlægge ansøgningen. TP lovede at fremsende denne dokumentation snarest. Bestyrelsen tilstræber, at Mary er sejlklar med nye sejl til foråret.
   
 7. Evt. overdækningssejl til Rigmor når hun er i havn? 
  Marianne Madelung har meldt sig til en gruppe, der vil forsøge at sy overdækningssejl.
   
 8. Evt. læsejl til Rigmor under sejlads? 
  MM er underrettet og vil kontakte TP ang. det praktiske arbejde med at betjene symaskinen i hallen.
   
 9. Aktuelt:
 • Bestyrelsens evaluering af Havnefesten. Bestyrelsens holdning til en eller til flere havnefester. Ebeltoft Kystkultur Festival, orientering om nuværende stade. Manglende tilslutning til Festivalen, og årsagen hertil? 
  Bestyrelsen mente ikke, at man burde reducere antallet af festdage ved havnefesten, men snarere øge aktiviteterne under festen. TP oplyste, at Kystkulturfestivalen er en del af den formidlingsforpligtelse, Rigmor-foreningen skal bidrage til.
  For at indsamle ideer til næste års fester besluttede bestyrelsen at indkalde til et medlemsmøde lørdag 16. september kl. 11.00 i Den Røde Hal, hvor evalueringen lægges ud til medlemmerne. Mødet skal munde ud i nedsættelse af en festkomite, der arbejder hen over vinteren og fremsætter forslag til afvikling af næste års havnefest. Medlemmerne vil også blive spurgt om deres holdning til antallet af festarrangementer, som Rigmor skal deltage i. Ved mødet er foreningen vært ved en frokost med sildemad.
  JP foreslog, at vi i forbindelse med arrangementet Vild med Vand låner den Røde Hal og indbyder kunstnere til at lave en salgsudstilling med maritime motiver. Foreningen skulle stå for ølsalget.
   
 • Indstilling af et evt. nyt A medlem.
  Bestyrelsen besluttede at indstille et nyt medlem som A-medlem. TP kontakter den pågældende.
   
 • Er der planer om andre sommersejladser med Rigmor end onsdags sejladser? 
  Torben K. planlægger en tur med overnatning til Samsø. Han melder tilbage til Jørn Uz, når han har fundet en passende dato, så vi kan indbyde medlemmerne til turen.
   
 • Opfølgning på motortræf/-show i Hundested d. 3.september. 
  SRP oplyste, at der foreløbig er tilmeldt fem til turen. Han arbejder videre med sagen og sender indbydelsen ud til alle, inklusive støttemedlemmer.
   
 • Skipperuddannelsen, stade pt? 
  Skipperuddannelsen er sat i stå. Der er pt. seks skippere. Spørgsmålet om uddannelse af flere skippere tages op til foråret.
   
 • Mary, orientering. 
  Mary meldes sejlklar. Torben K og Torben H finder frem til en weekend snarest, hvor de vil instruere medlemmer i betjening af motoren. Når dato er fundet, udsender referenten indbydelse til A-medlemmer, som måtte ønske instruktion.