Bestyrelsen har afholdt møde den 18. januar 2017

Kassereren gennemgik årsregnskab og budget. Bestyrelsen godkendte begge dele. Generalforsamlingen afholdes den 18. februar 2017, klokken 10.00 og med efterfølgende frokost for deltagende. Bestyrelses konstituerer sig umiddelbart herefter.

Bestyrelsen besluttede at afholde bestyrelsesmøder hver anden onsdag i hver måned, dog minus juli. Første ordinære bestyrelsesmøde bliver således onsdag den 8. marts.

Følgende aktiviteter aftaltes p.t. til:

4. marts – Ålegilde
3. – 9. april – Rigmor på bedding
10. juni – Havnens dag
7., 8. og 9. juli – Havnefest
11.,12. og 13. august – Kystkulturfestival
1.-3. september – Motortræf i Hundested
14. oktober – Ebelfestival
25. november - Julefrokost