REFERAT
Bestyrelsesmøde onsdag d. 9. maj kl. 17.00 i Rigmor Huset.

Til stede: Torkil Pugh, Jørn Uz, Søren Høg, Calle Petersen, Uwe Beu, Palle Dannemand.
Afbud:  Oluf  “Luffe” Hamann, Torben Kirkegaard

DAGSORDEN

 1. Godkendelse af mødereferat fra d. 11. april 2018. OK.
 1. Økonomi, orientering. Økonomien er fortsat sund.
   
 2. Præcision af reglerne for sejlads med Rigmor. Reglerne er opdateret på hjemmesiden.
   
 3. Kommende aktiviteter. TS Helsingør 16. maj til 23. maj. Estimeret olieforbrug for kr. 3000. Rigmor betaler halvdelen kr. 1.500.
  Vild med Vand (Søren Høg). Program er sendt ud. Maleriudstilling d. 8. til 10. juni. Jørn Uz Ruby orienterede om ændring i programmet: Fernisering fredag 8. juni kl. 17-20. Formanden byder velkommen, borgmester Ole Bollesen åbner med tale om vand og kunst. Udstillingen er åben lørdag-søndag (9.-10. juni) kl. 10-17. Torkil skaffer spiritusbevilling og ølanlæg fra gårdbryg. JUR opdaterer hjemmeside, kultunaut, facebook og skriver foromtale til pressen
  .

   
 4. Opfølgningspunkter: Ny kasserer, er der nyt? SHs kandidat sprang fra. Der arbejdes videre på sagen.
  Momsfritagelse orientering  (Palle Dannemand). Rigmor er et foreningsskib under 20 tons, derfor momsfritaget. PD forfatter papir med henvisning til de nødvendige paragraffer, som kan fremvises, når der købes større ting til Rigmor. Loppemarkedet orientering  (Jørn Uz).
  Tovholder Jørgen Bækdahl har fremsendt regnskab og kontanter til formanden. Overskuddet beløb sig til kr. 5.116,-.
  Musik – Events på havnen og ølsalg. SH arbejder videre på sagen.       Hjemmesiden. SH retter op på medlemsliste.
  Drejebænk. Bestyrelsen vedtog, at foreningen ikke har behov for drejebænken.  Udskiftning af lysstofrør i FMF. TP og PD sørger for udskiftning af lysstofrør i FMF-huset.
 5. EventueltCP fortalte om vellykket besøg på plejehjem med pølsevognen. Glade beboere og forstanderen kvitterede med kr. 1.000,- til Rigmor.
  PD har skaffet sponsorer og sætter beløbet ind på foreningens konto. TP sender tak og sætter navnene ind på hjemmesiden.     

Jørn Uz Ruby
Næstformand, referent