REFERAT

Bestyrelsesmøde onsdag d. 18. juli 2020 

Til stede: Jørn Uz Ruby, Palle Dannemand, Oluf Hamann, Keld Farver, Torben Hansen.
Afbud: Søren Høg, Uwe Beu, Irene Constantin, Adel Saroori

Referat fra møde den 13. maj 2020 godkendt uden bemærkninger.

1 - Motorproblemer – Status på Rigmors maskine
Orientering ved Torben H. :formodet utæt cylinder er afmonteret. Desværre har det vist sig, at vores reservecylinder (kort model) ikke har samme mål som den afmonterede (lang model). Der arbejdes derfor intenst på at finde en cylinder med de ”rigtige” mål. Muligvis står der en lang model i Svendborg (ikke afklaret ved mødets afholdelse) - hvis ikke, fortsætter eftersøgningen bl.a. ved annoncering i TS-bladet og tilsvarende blade i vores nabolande.

Løsningen på motorproblemet blev sammenfattet i tre scenarie:

A. Der fremskaffes en cylinder lang model.
B. Motoren ombygges med to cylinder kort model.
C. Motoren udskiftes.

2 -Fundraisingmødet – arbejdet med at skaffe penge til fase 1 reparationer
Der udarbejdes et standartbrev, der efterfølgende kan tilrettes individuelt til den enkelte ansøgningsmodtager.

3 - Hjelm-familien har fremsat nyt forslag
Et medlem af Hjelm- familien har udtrykt ønske om, at blive optaget som A-medlem i Rigmor, 5-6 øvrige medlemmer af familien indmeldes efterfølgende som B-medlemmer.

4 - Ture med Skødshoved
Der er d.d. meget ringe tilmelding til de planlagte sejlture med Skødshoved. Oplysninger om turene, og opfordring til tilmelding, vil snarest pr. mail blive udsendt til Rigmor-medlemmerne

5 - Ideer til sommer- og efterårsaktiviteter efterlyses. F.eks. grisefest – Skal vi erstatte havnefesten med en fest for medlemmer? Evt. med musik? De øvrige foreninger omkring Den Røde hal, kontaktes for interesse for afholdelse af et fællesarrangement

6 - Eventuelt
Ingen bem ærkninger

Referent
Jørn Uz

 

 

 

 

 

 

DAGSORDEN

  1. Motorproblemer – Status på Rigmors maskine (Torben + Uwe + Keld)

Orientering ved Torben H. :formodet utæt cylinder er afmonteret. Desværre har det vist sig, at vores reservecylinder (kort model) ikke har samme mål som den afmonterede (lang model). Der arbejdes derfor intenst på at finde en cylinder med de ”rigtige” mål. Muligvis står der en lang model i Svendborg (ikke afklaret ved mødets afholdelse) - hvis ikke, fortsætter eftersøgningen bl.a. ved annoncering i TS-bladet og tilsvarende blade i vores nabolande.

Løsningen på motorproblemet blev sammenfattet i tre scenarie:

A. Der fremskaffes en cylinder lang model.

B. Motoren ombygges med to cylinder kort model.

C. Motoren udskiftes.

  1. Fundraisingmødet – arbejdet med at skaffe penge til fase 1 reparationer (Søren, Palle, JUR)

Der udarbejdes et standartbrev, der efterfølgende kan tilrettes individuelt til den enkelte ansøgningsmodtager.

  1. Hjelm-familien har fremsat nyt forslag (JUR)

Et medlem af Hjelm- familien har udtrykt ønske om, at blive optaget som A-medlem i Rigmor, 5-6 øvrige medlemmer af familien indmeldes efterfølgende som B-medlemmer.

  1. Ture med Skødshoved – (JUR, Palle)

Der er d.d. meget ringe tilmelding til de planlagte sejlture med Skødshoved. Oplysninger om turene, og opfordring til tilmelding, vil snarest pr. mail blive udsendt til Rigmor-medlemmerne.

  1. Ideer til sommer- og efterårsaktiviteter efterlyses. F.eks. grisefest – Skal vi erstatte havnefesten med en fest for medlemmer? Evt. med musik?

De øvrige foreninger omkring Den Røde hal, kontaktes for interesse for afholdelse af et fællesarrangement.

 

 

Evt.

 

 

Mvh

Jørn Uz