Generalforsamling - 14. april 2013

Formandens beretning

Siden sidste  generalforsamling har der været afholdt 9 bestyrelsesmøder, heraf har de 2 været ekstraordinære bestyrelsesmøder, og derudover har vi afholdt 4 medlemsmøder i forbindelse med sociale samvær, bl. a. sildebord efter sidste generalforsamling, 2 grillaftener samt årets ålegilde.

Ved medlemsmødet efter sidste års generalforsamling blev der fremlagt en plan over det kommende års arbejdsopgaver på Rigmor, dels de hasteopgaver, der skulle klares på kort sigt og inden pinse, som en forudsætning for, at vi kunne få Rigmor med til Træskibs Sammenslutningens årlige pinsetræf, denne gang i Marstal, og dels en plan over de opgaver, der stadig skulle klares i løbet af året, for at vi kunne nå at afslutte restaureringen af Rigmor indenfor projektperiodens udløb til efteråret 2013.

Arbejdet på kort sigt, som skulle klares inden pinse, var en stor udfordring for Rigmor, dels var man i gang med en større reparation af waterbord, scandæk og scanbeklædning, og også motoren skulle have en overhaling, og der skulle installeres generator, så Rigmor i rum sø ville være uafhængig af strøm fra land. Endelig skulle der installeres sikkerhedspakke, og så skulle Rigmor også lige en tur på beddingen inden, med hvad deraf følger af kalfatring, begning, primning og maling af bund og fribord. En nærmest umulig opgave, og opgaven var da også umulig at klare uden en ekstraordinær indsats. Men som vi har set tidligere, så sprang man på opgaven med krum hals, og man tog da også gladelig en ekstra eller flere arbejdsdage ind, når det var påkrævet.

På beddingopholdet fik vi en velkommen hjælp udefra, 4-5 personer oppe fra Mariesminde (Asylcentret) kom ned og gav en hånd med, og med deres indsats kom vi også fint igennem denne del.

Af årets kommenede opgaver fyldte den nye rig til Rigmor med træmaster til erstatning for den nuværende rig med stålmaster en stor del. Også her var vi heldige, idet et nyt støttemedlem, i dag A medlem, viste sig på scenen. Han vidste alt om sejl og rig fra sit tidligere liv på de 7 have, og der blev lavet skitser og arbejdstegninger af riggen til Rigmor, disse blev forevist den gamle skipper Keld Mikkelsen, og de blev godkendt med enkelte rettelser. Og endnu engang tilsmilede heldet os, vi fik tilladelse til at arbejde indendørs med riggen i Bådshoppens store hal, der efter en tvangsauktion var overtaget af kommmunen. Så hele efteråret og vinteren har vi kunnet arbejde indendørs, og arbejdet er nu så langt fremme, at vi påregner at montere den nye rig indenfor en måneds tid, hvorefter Rigmor vil tage sig lige så flot ud som logoet på vores bluser.

Heldigvis er det ikke arbejde alt sammen, og sjovest er det, når Rigmor er sejlende.

Vi nåede at få Rigmor klar til Pinse, så nu skulle  Rigmor ud på sin første store tur til pinsetræffet i Marstal, og som belønning for hjælpen oppe fra Mariesminde, havde vi inviteret 5 mand deroppe fra med på turens første etape, en var fra Syrien, en fra Bali, en fra Jordan og 2 fra Afganistan, en fin tur for dem og også en stor oplevelse for os. Og hvad var mere naturligt på turen til Marstal end at smutte ind om Skærbæk, Rigmors gamle hjemhavn, og hilse på det gamle skipperpar Keld og Ruth. Vi fik en strålende modtagelse, da vi anduvede havnen i Skærbæk. Ikke alene stod Keld og Ruth og tog imod os, også børn, børnebørn og oldebørn samt den halve by var mødt op for at byde velkommen til den gamle velkendte dame. De, der har lyst til at høre mere om turen, kan læse beretningen på vores hjemmeside.

Midt i juli deltog Rigmor i Nordisk Kystkulturstævne i Ebeltoft. Stævnet var fordelt over Fregathavnen, Trafikhavnen og Fiskerihavnen. Vi havde i Rigmor regi indvieret til kuttertræf i Fiskerihavnen, og selvom antallet af deltagende fiskefartøjer var sløjt, så blev det nogle vellykkede dage for os med mange besøgende. Vi havde bl.a. hyret Dansk Motorsamling til et motorshow med gamle encylindrede skibsmotorer, en stor succes, der i den grad kunne trække folk til, herudover havde vi fået Fregattens spillemænd til at underholde, vi havde gang i røgeovnen sammen med Ebeltoft Amatør- og fritidsfiskerforening  og om aftenerne var der fællesgrill.

I begyndelsen af august var Rigmor på en dagstur til Kyholm. Kyholm i sig selv er interessant på grund af sin fortid som karantænestation for skibe på langfart, her ligger også landets ensomste kirkegård, men vores primære opgave var at hente urter til vores Rigmor Dram, og de af Jer, der har læst etiketten på drammen, vil kunne se at den har krydset Stavns Fjord. (vores egen pendant til linieakvavitten).

I midten af august var Rigmor med i De Maritime Dage. Vi bidrog med åbent skib på Rigmor og vores protektor Troels Kløvedal var hovedtaler i det store telt, denne gang om fiskeriets historie i Danmark, der netop var aktuelt på grund af Dansk Fiskeriforenings 125 års jubilæum. Som altid et fremragnede indlæg af Troels.

Den anden søndag i september var vind og vejr endelig optimal for en tur til Hjelm, så den nu flere gange aflyste tur blev endelig til noget. En flot tur med vores protektor som deltager.

Sidste søndag i september var L.A.G. ´s dag,  og da Rigmor var udvalgt til optagelse på den nye portal for støttede projekter, som Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter var ved at oprette, deltog Rigmor i dagen med repræsentanter fra L.A.G,. som et af tre udvalgte L.A.G. projekter på Djursland. Vejret var godt med mange besøgende, en rigtig god dag, hvor   L.A.G. fik formidlet sit budskab ud.

Fremadrettet vil Rigmor stadig være en del af det maritime autentiske miljø i Fiskerihavnen med deltagelse i tilbagevendede aktiviter som Pinsetræf, Havnens Dag, Maritime Dage og Ebelfestival, samt småture på Vigen og udflugter til mål som Samsø, Tunø, Kyholm og Hjelm.

Som noget nyt prøver vi, som en direkte følge af den succes vi havde med Kuttertræffet under Nordisk Kystkultur, at gentage et lignende arrangement, om end i en lidt anden form. Sammen med Flyvefisken og Havmågen er vi ved at tilrettelægge en Havnens Dag med diverse aktiviteter lørdag d. 6. juli, eventuelt for vort vedkommende udvidet til tillige at omfatte fredag og søndag.

Går dagen til held, så vil vi forsøge noget tilsvarende under De Maritime Dage og henlægge vore aktiviteter til Fiskerihavnen fremfor Trafikhavnen.

Endvidere arbejder bestyrelsen på, at vi får vort eget domicil til Rigmor, foreløbig har vi besluttet at udvide vore lejemål på havnen med nogle flere kvadratmeter til et midlertidigt klubhus, men målet er at få tilladelse til og råd til at bygge vort eget domicil.

Med håbet om at Rigmor til efteråret vil være at skue på Vigen for flotte sejl vil jeg afslutte beretningen og overgive den til generalforsamlingen, og herefter overdrage ordet til Thorkild Hansen for en kort bemærkning.