REFERAT

Bestyrelsesmøde - 12. januar 2022, i den Røde Hal.

Til stede:
Jørn Ruby, Oluf Hamann, Palle Dannemand, Keld Farver, Knud Erik Nielsen, Søren Høg.

Afbud:
Uwe Beu, Torben Hansen, Sonnich Jensen

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
  Godkendt uden kommentarer.

   
 2. Økonomi
  Økonomien er fornuftig og følger planerne.

   
 3. Ny nøglepolitik
  Alle A-medlemmer der ønsker det kan få adgang til værkstedet og må bruge det privat. Ses som et gode til A-medlemmer.
  Alle A-medlemmer der ønsker det, kan få en nøgle til værksted, garage, Dueslag og køleskab. Der udarbejdes en erklæring, som nøglemodtageren skal underskrive. I erklæringen indgår betingelserne for brug af og for at være i besiddelse af en nøgle.
  Hvis fremmede skal låne værktøj, skal de spørge et A-medlem, der har ansvaret for at værktøjet kommer tilbage inden A-medlemmet går hjem. Hvis værktøjet går i stykker, er det brugeren der skal erstatte - alternativt det A-medlem der har udlånt udstyret.
 1. Forslag til ny protektor
  Bestyrelsen diskuterede hvilken kendt person der kunne tænkes at være protektor og hvad en protektors opgave kunne være.
 1. Plan for arbejdet i Bønnerup
  Arbejdet forløber tilfredsstillende og efter planen. Levering af Rigmor forventes at ske i april måned i henhold til aftalt tidsplan.
  Forslag om, at den nuværende mast måles op, med henblik på indhentning af tilbud på en ny mast om 3-4 år.

   
 2. Anmodning om logistik omkring VM i Folkebåd (se kalender)
  Arrangementer forløber 30. juni til 2. juli 2022.

   
 3. Oplæg til samarbejde med Nationalpark Mols Bjerge.
  Indledende møde er aftalt.

   
 4. Generalforsamling
  Afvikling af generalforsamling lørdag den 26. februar 2022 kl. 10.00.

   
 5. Justering af kalender.
  Havnefesten planlægges p.t. til den 9. juli 2022, men arrangementets gennemførelse afventer positiv deltagelse fra vore sædvanlige samarbejdspartnere.

  Referent
  Søren Høg