REFERAT

Bestyrelsesmøde 10 maj 2023 kl. 10.00 i Den Røde Hal

Til stede: Jørn Uz Ruby, Knud Erik Nielsen, Palle Dannemand, Oluf Hamann, Torben Hansen, Steen Roar Pedersen.

Afbud: Sonnich Jensen, Søren Høg, Keld Farver

Dagsorden

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
  Referat fra den 8. marts godkendt uden kommentarer. Oprydningen på Broen, nævnt i referatet, blev fastsat til torsdag 25.5. kl. 9,00.

   
 2. Økonomi
  Foreningen har fortsat en god og sund økonomi. 

   
 3. Status på skipperuddannelse
  Ukipperuddannelsen forløber efter planen. Alle der har meldt sig, har fået mulighed for at sejle.

   
 4. Sammensætning og bemanding af diverse råd og udvalg
  Torn Hansen og Steen Roar fortalte, at fagligt råd fungerede med de nuværende medlemmer. Andre udvalg og tovholdere udpeges efter behov.

   
 5. Udbudsmateriale til ansøgninger 
  Torben Hansen havde udarbejdet punkter til udbudsmateriale, men da der var flere usikkerhedsmomenter, blev det besluttet, at Jørn Uz kontakter John Walsted med henblik på at få ham til at hjælpe med at udforme udbudsmaterialet.
  Torben Hansen og Steen Roar kontakter skibsbygger Jens Martensen, med henblik på at finde en pris for at få lavet ruffet samtidig med damdækket.
 1. Forslag til sommertogter
  Torben Hansen undersøger, om der er basis for en lidt længere tur med "øhop". Når tovholder er fundet, udarbejdes plan og turen udbydes til medlemmerne.

  Jørn Uz undersøger mulighed for en tur til Samsø sammen med skibe fra den lokale træskibssammenslutning og vender tilbage med plan.

  Onsdag den 17. maj 2023 er Steen Roar skipper for onsdagssejlads med start fra fiskerihavnen 17.30. 

  Steen er også skipper på en tur til Bønnerup, hvor der er havnefest i dagene fra den 6. til 9. juli 2023. Forslag om afgang fra Ebeltoft fiskerihavn 6. juli 2023 kl. 08.00, med forventet ankomst i Bønnerup samme dag kl. 16.00. Afrejse fra Bønnerup aftales senere.
  Jørn Uz kontakter Mikael Brøgger, om muligheden for at ligge til kaj ved beddingen i Bønnerup.

   
 2. Eventuelt
  Inter under eventuelt.

Referent
Jørn Uz Ruby