REFERAT
Bestyrelsesmøde onsdag d. 11. april kl. 17.00 i Rigmor Huset.

Til stede: Torkil Pugh, Jørn Uz, Torben Kirkegaard, Søren Høg, Palle Dannemand og Oluf “Luffe” Hamann

Fraværende: Uwe Beu, Calle Petersen

DAGSORDEN

 1. Godkendelse af mødereferat fra d. 14. marts 2018. Godkendt. 
 1. Økonomi, orientering. Budget vedrørende vedligeholdelse af Mary blev forhøjet til kr. 4.000, da løjbom vil koste 2.500 – 3.000 kr.
  Redningsflåderne har været til eftersyn. Udgift ca. 11.500. På baggrund af udgifter til redningsflåder og ny vurdering af udgifter til brændstof til Rigmor vedtog bestyrelsen at forhøje prisen for at sejle med Rigmor. Pris for onsdagssejlads fastsættes til 30,- kr. pr deltager. Al øvrig sejlads med Rigmor koster 125,- kr. pr. driftstime. Skipper og motormand sejler gratis i alle tilfælde

   
 2. Hjemmeside , ajourføring og medlemmer.  Søren Høg retter hjemmesiden, så den stemmer overens med antallet af A og B-medlemmer samt sponsorer
   
 3. Momsfritagelse eller ej for Rigmor. Palle Dannemand undersøger omstændighederne omkring momsfritagelse og konsekvenserne for foreningen til næste bestyrelsesmøde.
   
 4. Tovholdere på stående udvalg. Jørn Uz fremlagde en revideret liste over fremadrettede aktiviteter for 2018.
 • Loppemarked i Den Røde Hal lørdag d. 28. april. Tovholder Jørgen Bækdal
 • TS pinsestævne i Helsingør fra onsdag d. 16. maj til onsdag d. 23. maj. Tovholder Torkil Pugh.
 • Vild med Vand lørdag d. 9. juni. (Havnens dag over hele landet). Tovholder Søren Høg.
 • Maleriudstilling i Den Røde  Hal fra torsdag d. 7. juni til søndag d. 10. juni. Tovholder Jørgen P.
 • Træskibsmøde i Hov Havn i weekenden d. 16.-17. juni (Regionstræf). Tovholder  Torkil Pugh
 • Havnefest i Fiskerihaven fra d. 6.,7. og 8. juli. Tovholder Torkil Pugh i samarbejde med festudvalget
 • Ebeltoft Kystkultur Festival fra d. 10. august til søndag d. 12. august. Tovholder Torben Kirkegaard i samarbejde med festudvalget.
 • Ebelfestival lørdag d. 13. oktober. Rigmor sejler med æbler til festivalen. Tovholder Torben Kirkegaard.
 • Ålegilde lørdag d. 20. oktober, hvis der er opbakning til det. Tovholder Jørn Uz.
 • Julefrokost lørdag d. 24. november. Tovholder Jørn Uz.
 • Julemarked i Den Røde Hal i weekenden d. 8.-9. december. Tovholder Jørn Uz.
 • Uddannelse af flere skippere. Tovholder Jørn Uz.

Listen blev godkendt

 1. Orientering fra festudvalget. Jørn Uz redegjorde for festudvalgets sidste møde, hvor ovenstående fordeling af tovholderposter blev fordelt. Desuden bad han om at få festudvalgets mandat godkendt og ført til protokols. Det lyder:
  ”Det er festudvalgets opgave at foreslå fester og indtægtsgivende arrangementer til bestyrelsen, og i samarbejde med bestyrelsen af gennemføre dem. Til alle aktiviteter vælges en tovholder. Vedkommende behøver ikke at være medlem af bestyrelsen eller af festudvalget. Bestyrelsen er ansvarlig for økonomien. Alle aktiviteter, som medfører udgifter, skal godkendes af bestyrelsen.” Bestyrelsen godkendte mandatet.

   
 2. Kommende aktiviteter
 • Montering af stående rig lørdag d. 21. april. Montering forventes at begynde kl. 10.00.
 • Loppemarked d. 28. april. Festudvalget har styr på tovholderfunktion og bemanding. Den Røde Hal forventes klar 26. april.
 • TS Helsingør 16. maj til 23. maj. Rigmor afsejler onsdag mod Hundested. Torkil P. udsender invitation til medlemmer.
 • Vild med Vand (Maleriudstilling) d. 8. til 10. juni. Aftaler på plads. Jørgen P. tovholder, Elsbet C. og Niels Læssøe arrangerer.
 • TS regionstræf Hov d. 15. juni. Både fra Samsø, Århus, evt. Middelfart inviteres. Torkil P. sender invitation
 1. Opfølgningspunkter: Ny kasserer, er der nyt? Søren Høg tager kontakt til kandidat og rapporterer til næste bestyrelsesmøde. 
  Evaluering af beddingsopholdet. Alt vel. Rigmor er tilbage ved sin plads og afventer rigning.

Eventuelt.: Søren Høg oplyste, at Stockfleth og Flyvefisken påtænker at arrangere musik-events på havnen hen over sommeren. Bestyrelsen vedtog, at Rigmor erklærede sig interesseret i at deltage i disse aktiviteter hen over sommeren med ølsalg fra Rigmor-huset og Rigmor ved kajen, men afventer nærmere udspil. Søren Høg rapporterer tilbage.

Torkil P. og Torben Hansen undersøger om der er behov for at købe drejebænk, som udbydes til kr. 4.000.

Palle Dannemand vil deltage i udskiftningen af lysstofrør med LED lys i Den Røde Hal

Jørn Uz Ruby
Næstformand