5. januar 2023

INVITATION TIL NYTÅRSKUR 2023!

Husrådet i Fiskerihavnens Maritime Foreningshus har inviteret alle foreningers medlemmer til en uformel NYTÅRSKUR

Torsdag den 19. januar kl. 15 – 17.00

Vi ønsker at styrke fællesskabet og samarbejdet på tværs af foreningerne, så vi sammen kan stå stærkest muligt som en betydningsfuld del af kystkulturen i Fiskerihavnsområdet og bl.a. påvirke den videre udvikling af Fiskerihavnsmiljøet og STARK - området.

Foreningernes formænd har hver nogle få minutter til at fortælle, hvad man forventer det nye år vil byde på i de respektive foreninger. På Husrådets vegne vil jeg fortælle lidt om vores nye, fælles aktivitet ”Stegt flæsk med persillesovs ” i samarbejde med Skødshoveds ”SAMSØKARTOFLER” og om fremtidsplaner for beddingen i samarbejde med Fiskeriforeningen og Kommunen.

Der bliver også mulighed for at stille spørgsmål, og komme med idéer og forslag til Husrådet og ikke mindst til hyggeligt samvær. Der kan købes øl, vand og kaffe til rimelige priser, og overskuddet går til fællesskabets kasse. Vi håber, at mange af jer har tid og lyst til at være med.

Husk varm påklædning og godt humør. De bedste hilsner Thorkild Hansen Formand for Husrådet

 

5. januar 2023

INTROMØDE
I dag har der været afholdt et introduktionsmøde, for det vagtpersonale, der har til opgave at passe på Rigmor for os alle sammen. Tjeklisten med de mange punkter blev gennemgået.

Af vejrmæssige årsager, fandt tovholderen det nødvendig at opdele vagterne i tre hold, så der altid var to hold, der kunne opholde sig indendørs og fri fra den bidende kulde.

Her ser du det første hold, der, med Torben Hansen som tovholder, fik gennemgået eller genopfrisket tjeklistens mange punkter.

RIGMORS JULEMARKED

Lørdag den 10. og søndag den 11. december, er der julemarked i den Røde Hal på Vestervej i Ebeltoft.

Der er åbent begge dage mellem 10.00 og 16.00 - og du kan glæde dig til en fyldt hal med boder, der disker op med mange forskellige og spændende ting, som kan forherlige din hverdag.

Der er mulighed for lidt forplejning, hvis tørsten eller sulten melder sig ved dit besøg.

Kig fordi når du har tid - og benyt eventuelt lejligheden til at besigte vores fantastiske Ålekvase, der nu igen ligger solidt fortøjet i Fiskerihavnen.

Vi glæder os til at tage imod dig - og håber på et fælles og hyggeligt julemarked.

Kære Rigmor venner

RIGMORS JULEFEST

Mens Rigmor lå og skvulpede hyggeligt i havnen, afholdt 36 friske Rigmor-medlemmer en dejlig julefest i Skudehavnens fælleshus. Der var dækket flot op med julegran og julelys, og på det bugnende tag-selv-bord blev der serveret et hav af lækre retter, medbragt af frivillige madører. Skønne sild, koldrøget laks, hjemmelavet leverpostej, sylte, flæskesteg, salater, ost - og meget, meget mere. Drikkevarerne var dels 'rester' fra Rigmors hjemkomstsfest og resten sponsoreret af gode venner.

Formanden havde samlet billeder fra Rigmors beddingstur i Bønnerup, som blev vist på storskærm. Det mindede os om, hvor grueligt meget den skønne skude har været igennem. 

Tak til Keld og team for en rigtig god aften med godt humør fra alle sider - og så kom der da heldigvis også et par røverhistorier fra de varme lande, fortalt af Luffe og Calle. 

RIGMORS HJEMKOMST

Kære Rigmor venner

Program for markering af Rigmors hjemkomst
søndag den 20. novembere 2022 - kl. 15.00

Kl. 15.00  Samling på kajen foran Rigmor på Stockflethvej
Kl. 15.10  Slupkoret synger
Kl. 15.15  Rigmor besigtiges.
Kl. 16.00  Servering af forfriskning i Den Røde Hal (Vestervej 19)
Kl. 16.15  Formanden, Jørn Uz Ruby, byder velkommen
Kl. 16.30  Slupkoret underholder
Kl. 16.45  Medlem af Byrådet, Marianne Kirkegaard
Kl. 16.30  Leder af Skibsbevaringsfondens sekretariat, John Walsted, taler

HUSK TILMELDING til markeringen - senest den 14. november 2022 til palledannemand@gmail.com

INVITATION TIL MEDLEMMER

Kære Rigmor-medlem,

For to uger siden kom Rigmor hjem til Ebeltoft fiskerihavn. På Vigen blev hun taget imod af Paketbåden Skødshoved og modtaget med et gammeldags ledefyr, der var antændt ved indsejlingen til Fiskerihavnen, hvor stod en lille skare af havnens andre skippere og venner klar til at byde velkommen hjem.

En uge senere blev stormasten rejst, og vi er nu klar til at byde alle Rigmors medlemmer og venner ombord, som en markering af Rigmors hjemkomst.

Søndag den 20. november 2022 kl. 15.00

Vi mødes på kajen foran skibet, hvor der vil blive lejlighed til at besigtige det arbejde, Rigmor har undergået de sidste to år på værftet i Bønnerup.

Bagefter går vi over i Den Røde Hal, hvor foreningen vil byde på en forfriskning og et beskedent traktement.

VIGTIGT: Tilmelding til markeringen skal ske, senest den 14. november 2022 til tovholderen:  palledannemand@gmail.com.

NU skulle det være ganske vist! Rigmor er klar til hjemrejsen.

Efter utallige udsættelser og benspænd er det nu kun vejrguderne, der kan forhindre os i at sejle Rigmor hjem til Ebeltoft. Efter vejrudsigten at dømme sejler vi fra Bønnerup om morgenen torsdag 20. oktober 2022 og forventer ankomst i Ebeltoft fiskerihavn ud på eftermiddagen.

Skipper bliver Torben Kirkegaard, maskinmester Torben Hansen, bedstemand Ole Sørensen og navigatør Oluf (Luffe) Hamann.

Hjemme venter stadig en del arbejde, før vi er klar til sejlads med medlemmer. Stormasten skal monteres og lukaf'et skal apteres.

Når vi er færdige med det hele, vil vi indkalde medlemmer, sponsorer og alle Rigmors venner til en ceremoni på havnen. Herom senere. Men det skal jo ikke forhindre nogen i at byde Rigmor velkommen på torsdag.

Med venlig hilsen
Jørn Uz Ruby, Formand 

Bedst som vi troede, at Rigmor var klar til at sejle hjem til Ebeltoft, måtte vi konstatere, at den gamle dame havde endnu et par skavanker, der skulle rettes.
Bjælkerne over damdækket er fæstnet med bolte. Disse viste sig at være så tærede, at vandet blev ved med at komme ind, hvor det ikke skulle være. Også i agterstævnen måtte et par rustne spir skiftes ud. Så vi kommer et stykke ind i oktober måned, før vi får Rigmor hjem. Desværre.

Mindeord over Jørgen Petersen

 

"Fæ dør/frænder dør/man selv dør på samme vis/ét ved jeg/som aldrig dør/dommen over død mands dåd". Hávamál (Den højes ord)

Lige før sidste generalforsamling den 26. februar 2022 døde Jørgen Petersen, mangeårigt medlem af og kasserer for vores forening.

Jørgen var en farverig personlighed med et stort netværk, som vi i Rigmor-foreningen kom til at nyde godt af i mange år. Både i sin tid som fundraiser for Røde Kors og som direktør for Fregatten Jylland blev Jørgen P., som vi kaldte ham, kendt som en utrættelig og idérig leder.

Med en beskeden uddannelse nåede han længere end de fleste. Det stod ikke skrevet over Jørgens vugge, at han skulle blive bedste ven med Prins Henrik og færdes hjemmevant på de bonede gulve. Men hans entusiasme og smittende humør gav ham adgang til de flestes hjerter.

Hans heftige temperament var også en umiskendelig del af personligheden. Drevet som han var af en utrættelig energi og lyst til at yde sit ypperste var det ikke usædvanligt, at bestyrelsesmøder blev afviklet i en regn af gnister. Det var ikke for sarte sjæle. Men det var resultatet, der talte, aldrig personligt nag. Som en tidligere medarbejder på Fregatten sagde: ”Man kunne blive edderspændt rasende på Jørgen, på hans højtråbende facon, men man vidste altid, hvor man havde ham: ved roret.”

Gennem Rigmor-foreningens første 10 år styrede Jørgen P. med sikker hånd finanserne, arrangerede udstillinger, loppemarkeder og julefrokoster til fordel for Rigmors kasse. Ja, selv hans egen 80-års fødselsdag organiserede han som en storstilet indsamling for foreningen og afleverede de indkomne 20.000 kr. som sit personlige bidrag. Dommen over Jørgens dåd er mindet om en utrættelig indsats for vores forening. Fra os der tog stafetten op efter ham, skal der lyde en ærbødig tak.

Æret være Jørgens minde.

Jørn Uz Ruby
Formand

Rigmor er tilbage i sit rette element!

Endelig, efter næsten to år på værftet i Bønnerup, den 15. september 2022, rullede Rigmor ned ad rampen og ud i sit rette element. Spændt stod en lille trup af trofaste Rigmor-venner og holdt vejret, da værftsejer Mikael Brøgger piftede og dermed gav signal til at sætte maskinen i gang, så vognen med skibet kunne køres ned ad slisken.

Inden da havde han fra en tømmerflåde trukket et reb rundt om den yderste pullert på molen, så han med sin traktor kunne trække Rigmor på plads ved kajen, hvor hun skal ligge de næste dage.

Her skal det vise sig om alt forarbejdet er lykkedes, om kalfatringen, begningen, tætningen omkring ventiler og bolte er i orden. Imens holder vi alle vejret og håber at kunne få Rigmor hjem til Ebeltoft inden alt for længe.

Rigmors Venner på Facebook