Historie

Rigmor er bygget på Langø Bedding i 1935 af skibsbygger H.P.L Jacobsen. Han var kendt som den skibsbygger, der kunne bygge de største 20 tons kuttere. Det var en fordel at de lå lige under 20 tons, da man skal have skibsførerbevis for at sejle skibe over 20 tons.

Rigmor blev bestilt af fisker Herluf Mikkelsen i Skærbæk ved Kolding og fik fiskerinummer VE334. Nummeret fulgte hende i hele sin aktive tid som fiskefartøj.

I 60'erne overtog sønnen, Kjeld Mikkelsen ålekvasen. I 1988 blev hun taget ud af fiskeriflåden og frem til 2005, blev Rigmor udelukkende anvendt til sejlads med lystfiskere i Lillebælt. Kjeld Mikkelsen solgte senere skibet, som gennemlevede en svær tid med dårlig eller slet ingen vedligeholdelse og grundstødning ved Sejerø.

Den omfattende skade fra grundstødningen blev repareret på Fregatten Jylland´s værft. I flere år derefter lå Rigmor uberørt ved kaj i Ebeltoft - og indtog et mere og mere sørgeligt syn. Her fik lokale skibs-entusiaster øje på hende. Foreningen Ålekvasen Rigmor blev stiftet og fik som formål at bevare og tilbageføre Rigmor til den oprindelige udførelse og aptering som i 1935 , samt lade Rigmor indgå aktivt i relevante kulturaktiviteter.

Rigmor er formentlig den eneste tilbageværende ålekvase med dam og i en så original stand, der viser en svunden tid i dansk fiskeri. Ålekvasen har også tidligere indgået i en flåde af ålekvaser, som blandt andet betjente ålefiskerne i farvandene omkring Djursland.