REFERAT

Bestyrelsesmøde 13. september 2023 kl. 10.00 i Den Røde Hal

Til stede: Jørn Uz Ruby, Palle Dannemand, Knud Erik Nielsen, Søren Høg, Keld Farver, Oluf Hamann, Torben Hansen.

Afbud: Sonnich Jensen, Steen Roar Pedersen,

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
  Referat fra den 16. august godkendt uden kommentarer.
 1. Økonomi
  Økonomi ser fortsat fornuftig ud. Steen Roars forslag om at tilkøbe en ekstra flåde effektueres ikke.
  Det blev besluttet at Torben Hansen er eneansvarlig for påfyldning af diesel.
   
 2. Status på ansøgninger
  Formanden gennemgik arbejdet med fondsansøgninger. Ros til formanden for hans arbejde. Renoveringsarbejdet der var planlagt til efteråret i år forventes udskudt til næste efterår. Vi planlægger et møde med en ekstern fundraiser, der tidligere har bevist sin værdi i forhold til andre skibe i Ebeltoft.
   
 3. Folder til Rigmor til Havets dag
  Folder leveres senest torsdag den 22. september.
   
 4. Modtaget ønske om A-medlemsskab
  Bestyrelsen besluttede, at der p.t. ikke er basis for optagelse af flere A-medlemmer.
   
 5. Eventuelt
  Vedrørende lån af Rigmor skal Keld Farver kontaktes som eneansvarlig for udlån.
  Torben oplyste, at arbejdet med den nye mast færdiggøres i efteråret af Poul E. Clausen. Den nuværende mast tages af Rigmor og lægges ved siden af den nye mast som ”model for den nye mast”. Der reserveres plads i den Røde Hal til formålet.
  Ruffet på Rigmor er meget utæt og kræver øjeblikkelig handling – Torben kontakter Ole om få udført opgaven.
   

Referent

Søren Høg