REFERAT

Bestyrelsesmøde 16. august 2023 kl. 10.00 i Den Røde Hal

Til stede: Jørn Uz Ruby, Palle Dannemand, Knud Erik Nielsen, Steen Roar Pedersen, Søren Høg, Keld Farver.

Afbud: Sonnich Jensen, Oluf Hamann, Torben Hansen,

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
  Referat fra den 21. juni godkendt uden kommentarer.
   
 2. Økonomi
  Fortsat sund økonomi. Kassereren har indkøbe ny motor til Biologen. Det blev besluttet, at ture til Hjelm og retur fastsættes til en dagspris af kr. 1.500,-
   
 3. Status - Musik på kajen i juli
  Der er solgt for ca. 800,- kr. i pølsesalg.
   
 4. Brug af Rigmor
  Keld påtager sig opgaven i at være ansvarlig for lån/sejlads med Rigmor.
  Aftalen om, at besætning også betaler for at sejle med foreningens medlemmer på eks. onsdagssejladser fastholdes. Hvis Rigmor lånes af et medlem, skal besætningen ikke betale for sejladsen.
   
 5. Status på tilbud fra Djurslands Bådebyggeri og ansøgning til LAG
  Tilbudsgiver på reparation af dækket m.m. har meddelt, at de ikke magter opgaven. Formanden har rettet henvendelse til skibsværftet i Bønnerup, der har afgivet et tilbud, så ansøgningsprocessen til LAG kan påbegyndes. Ruftaget over kahytten skal tættes midlertidigt.
 1. Donation til ny påhængsmotor
  Henrik Bencke har doneret kr. 5.000 til en ny motor. Formanden har takket for donationen.
   
 2. Eventuelt

Henvendelse modtaget invitation til at deltage i et event i Fregathavnen, hvor vi er bedt om at lægge Rigmor til skue. Eventet foregår fredag den 22. september 2023. Steen Roar sejer Rigmor derover.

Formanden forelagde et forslag til Havnefest næste år. Søren medtaget spørgsmålet til et møde med erhvervslivet på havnen og foreningerne den 28. september 2023.

Modtaget forslag om en fisketur med Rigmor og efterfølgende pølsekalas i den Røde Hal. Formanden tager kontakt til forslagsstiller.

Referent

Søren Høg