REFERAT

Bestyrelsesmøde onsdag den 27. januar 2021 kl. 16:00 i FMF hallen.

Til stede: Jørn Uz Ruby, Palle Dannemand, Søren Høg, Uwe Beu, Oluf Hamann, Irene Constantin, Keld Farver, Adel Saroori,Torben Hansen.

1 - Underskrivelse af lånedokumenter.
Da vores ansøgning til Skibsbevaringsfonden krævede underskrifter fra hele bestyrelsen, var alle samlet til et ekstraordinært bestyrelsesmøde i den Røde Hal. Flere lånedokumenter blev underskrevet af alle bestyrelsesmedlemmer samt to indkaldte vitterlighedsvidner (Jacob Svane og Poul Erik Clausen), og ansøgningen blev straks efter afsendt til Skibsregistret. Den 24. februar 2021 afholder Skibsbevaringsfonden bestyrelsesmøde, hvor vores lånesag samt tillægsbevillingen bliver behandlet. 

2 - Optagelse af nyt A-medlem.
Henrik Bencke, som er en del af ejerkredsen omkring Hjelm, har søgt om at blive optaget som A-medlem i Rigmorforeningen. Dette blev diskuteret - bl.a. med hensyn til muligheden for fremtidig sejlads til og fra Hjelm - og ansøgningen blev vedtaget af en enig bestyrelse. 

Referent

Irene Constantin