REFERAT

Bestyrelsesmøde onsdag d. 7. november 2018 kl. 17.00 i Rigmor Huset.

Til stede: Torkil Pugh, Jørn Uz, Torben Kirkegaard, Søren Høg, Calle Petersen, Adel Saroori, Palle Dannemand
Fraværende:  Oluf Hamann, Uwe Beu.

DAGSORDEN

 1. Godkendelse af møde referat fra d. 24. oktober 2018. OK. 
   
 2. Økonomi, orientering. Det henstilles til Calle at minde Havhaven om at betale husleje for FMF
  Tally Card
  Er et plastic-kort, hvormed vi betaler strøm til Rigmor. Adel aftaler nærmere procedure med havnefoged.
  Moms fritagelse. Ja!

   
 3. Budget 2019. Som aftalt på sidste bestyrelsesmøde
   
 4. MobilePay nr. Adel kontakter banken for at få erhvervsnummer
 1. Julefrokost d. 24. november, status. Jørn Uz meddelte, at alt forløber planmæssigt, pt. 20 tilmeldte.
   
 2. Julemarked d. 8. december 2018, status. Boder og arbejdsopgaver er fordelt. På mødet om julemarkedet 6.11. var Marianne M. blevet opfordret til at lave tre forklæder til folk i cafeen med Rigmors logo. Jørn Uz fremviste Mariannes forslag. Tre forklæder ville med logo koste kr. 1190 (mat. 240, arb.løn 300, logo 650) 10 forklæder ville koste kr. 3150 (mat. 800, arb.løn. 1700, logo 650).
  Søren H. vil forsøge at skaffe bedre pris pr. 8.11. Hvis ikke bestiller bestyrelsen 10 forklæder til nævnte pris. 
  Bestyrelsen bevilgede en flaske Rigmor-snaps til sponsoren af juletræer til markedet.

   
 3. Udskiftning af bord på Rigmor. Enighed om at acceptere værftets bud på udskiftning af bord på Rigmor. Pris 30.000 minus moms, og eget arbejde. Ole S. har indvilget i at fjerne råddent bord. Søren H. vil kontakte Fregat-direktør med anmodning om sponsorering af en del af prisen for udbedringen.
   
 4. Opfølgningspunkter. 10-års jubilæum 17. juni 2019. Torkil sender foreslåede billeder til udstillingen elektronisk til Søren H.
  Reservedele til Rigmor, Sæby tur & topstykke
  Torben K. forsikrede, at turen til Sæby realiseres inden jul.

   
 5. Eventuelt – ingen bemærkninger.

Referent Jørn Uz Ruby