Generalforsamling - 6. april 2014

Formandens beretning
(se billeder her)

2014 har været et begivenhedsrigt år.

Siden sidste  generalforsamling har der været afholdt 8 bestyrelsesmøder, 2 medlemsmøder samt mange udvalgsmøder i forskellig sammenhæng.

Som afslutning på generalforsamlingen sidste år, havde vi vanen tro et hyggeligt komsammen over et sildebord, hvor arbejdsplaner mand og mand imellem blev drøftet med henblik på den store dag, hvor Einars svendestykke, den nye rig, skulle stå sin prøve. Einar havde tapetseret en hel væg i bådshoppen med tegninger, helt ned i de små detaljer over   master, bomme, gaffel, og en masse mærkelige benævnelser, lad mig blot nævne nogle; langsaling, kindbakker, klofald, pikfald, vanter, vantskruer, blokke, kofilnagler, røstjern, svanehals, halsbarm, stængestag, bomdirk og meget mere, navne og begreber på ting, der nok er  almindelige for en rigtig søulk, men som for mange af os i starten snarere en by i Rusland. Jørgen P. har sørget for digitalisering af Einars fine tegninger, så de nu er en del af vores flotte hverveplancher, som Jørgen P. har været tovholder for. En stor gruppe af såvel A medlemmer som støttemedlemmer arbejdede med på masteprojektet, som skulle være klar til lørdag d. 27. april, der var dagen, hvor riggen skulle rejses. Borgmesteren var inviteret og hun og Einar skulle hver lægge en lykkemønt under mastefoden, 2 pænt pudsede kobbermønter fra 1935 blev det til. Alle var naturligvis spændte på øjeblikket, der havde ikke været nogen generalprøve, og ville riggen nu passe, og ville de forudgående forberedelser være i orden, så mast og rig kunne rejses på den lille halve time Einar havde lovet. Stor var lettelsen da alt gik efter planen, og det blev naturligvis behørigt fejret som et rigtigt rejsegilde med øl og pølser.

Dagen bragte endvidere det med sig, at borgmester Kirstine Bille lovede at ”håndbære” en ansøgning til kulturafdelingen om en friplads til Rigmor. Ansøgningen blev imødekommet, og vi fik friplads til såvel Rigmor som vores nyerhvervede bundgarnsjolle Anne-Lise, og dermed en forbedret likviditet på ca. 15.000 på årsbasis.

Næste store begivenhed var Rigmors deltagelse i Træskibs Sammenslut-ningens årlige pinsetræf, denne gang i Holbæk. Året før havde Rigmor på turen til Marstal vist sig at være et både sikkert og stabilt fartøj, så mange flere ville med på turen i år til Holbæk, så der var fuldt hus denne gang. Rigmor drog afsted torsdagen før pinse, og fulgtes med Ebba Åen på turen derover, første etape fra Ebeltoft til Hundested, med hyggeligt samvær på Ebba Åen om aftenen. Jytte havde lavet mad hjemmefra, Chili Con Carne, en herlig ret, men det er ikke kun derfor, det nævnes her, det er lige så meget opvasken efter middagen, vi mindes. Da vi var færdige med at spise blev alle tallerkner blev linet op og Emma ( Poul Eriks skibshund ) klarede opvasken for os. Dagen efter anduvede Rigmor Holbæk, og det blev til et par hyggelige dage med nye og gamle bekendskaber. For de der vil vide mere om turen , så er den meget  humoristisk beskrevet på vores hjemmeside.

Et par uger efter Pinsetræffet skulle Einar op til eksamen for anden gang, denne gang drejede det sig om sejlene til Rigmor. Einar havde lavet tegninger,  taget mål og fået sejlene syet i Thyborøn, og nu skulle de sættes for første gang. Sejlene blev trimmet og meningerne var mange herom, men det endelige resultat blev godt, se blot hvor smuk Rigmor tager sig ud både på havet og på vores krus. Og profetien som sidste års beretning sluttede med. At Rigmor ville være at skue på Vigen for flotte sejl inden efteråret 2013 var gået i opfyldelse.

Først i juli, lørdag d. 6., deltog Rigmor i Havnefest Kystkultur (Tidligere benævnt Kuttertræf) i Fiskerihavnen. Rigmor var primus motor i dette arrangement, hvor Fyvefisken, Havmågen og interessegrupperne omkring Fiskerihavnen var inddraget. Arangementet var en pendant til Nordisk Kystkultur Stævnet, der blev afholdt året før i Ebeltoft, og som vi gerne vil medvirke til at gøre til en fast tilbagevendende begivenhed i Ebeltoft. Af aktiviteter kan nævnes Dansk Motorsamling med show  af gamle marinemotorer, røgning af fisk, børnecirkus, rejepillekonkurrence, underholdning af Fyrskibets Spillemænd og af Slupkoret samt dans og spisning i det store telt.

I august var Rigmor med i De Maritime Dage, men denne gang havde vi besluttet at holde vores deltagelse i eget regí i Fiskerihavnen. Vejret var med os, så det blev nogle dejlige dage med masser af besøgende. Vi havde det store telt slået op, pænt dekoreret med vore udstillingsplancher, og vi   serverede fadøl og sildeplatter til den store guldmedalje. I forlængelse af De Maritme Dage afholdt vi et medlemsmøde om bl. a, vort engagement med Havhaven Ebeltoft Vig. Alle på nær en enkelt undtagelse ønskede et tættere samarbejde med Havhaven Ebeltoft Vig, dels fordi Havhaven er et godt tiltag, og dels var mange af vore medlemmer i forvejen medlem af Havhaven. Efter vurdering af søfartsreglerne og overvejelser af forskellige samarbejdsformer, består samarbejdet i, at de af vore A medlemmer, som er medlem af Havhaven, kan låne Rigmor på helt sædvanlige medlemsvilkår og tage deres venner med – på akkurat samme måde, som øvrige A medlemmer kan gøre det. De nærmere regler for lån af Rigmor vil man kunne læse i sejlmanualen.

Først i oktober inviterede vi til afslutningsfest for restaureringen at Rigmor. Skibet skulle ”slutgodkendes” af LAG,   og udover LAG deltog repræsentanter fra Syddjurs Kommune, sponsorer og støttemedlemmer i festlighederne. Der blev serveret helstegt pattegris, og  Ebeltoft Gårdbryggeri sponserede fadøl ad libitum. Der belv holdt tale af reræsentanter fra LAG ved Bent Winkler,  af borgmester Kirstine Bille, og fra PUK udvalget ved Jesper Mathiesen, som overdrog Rigmor en check på 35.000,- fra den kommunale udviklingspulje til medfinansiering af LAG projektet. LAG projektet med Thorkild Hansen som tovholder og med indvolvering af en stor og trofast skare af A medlemmer og flere støttemedlemmer har varet i næsten 3 år. Afslutningen af projektet til planlagt tid og med et godt resultat til følge er en milepæl i Foreningens historie. En stor begivenhed og en flot dag, som vi alle kan være glade og stolte over at være en del af. I samme forbindelse vil jeg fremhæve, at både Rigmor og Anne-Lise  i 2013 har opnået bevaringsværdigheds-erklæring fra Skibsbevaringsfonden.

Og naturligvis skulle Rigmor også i år være med til at sejle æbler fra Æbelø til Ebelfestivallen i efterårsferien, men som noget nyt i år skulle Torben Kirkegaards kongstanke om at sælge Friske Grøntsager fra Tunø, som en pendant til Skødshoveds Kartoffelsejlads med nye kartofler fra Samsø, afprøves. Fleres tons grøntsager blev hentet på Tunø og solgt i ” Store lykkeposer ”, alt blev solgt og vigtigst også med et pænt overskud, så det vil vi prøve igen i år. Men det var nogle lange dage for dem, der deltog, spørg blot arrangementets tovholder Jørgen P.,  som vil bekræfte , at der er behov for flere hjælpere næste gang.

Julefrokost blev det også til i år, valget stod mellem et kombineret ålegilde/julefrokost eller en julefrokost arrangeret, som vi har gjort  tidligere, som et sammenskudsgilde, hvor forskellige bød ind med hjemmelavede egnsretter. Valget blev sammenskudsgildet flot arangeret af Susanne og Niels Chr., men det ene udelukker ikke det andet, så det blev også til et ålegilde, som vi netop har afholdt, igen en dejlig dag for dem der deltog. 

Hvad bringer så det nye år.   

Vores ”flåde” består udover Rigmor af bundgarnsjollen Anne-Lise, af ringjollen Mary og af slæbejollen Ruth, og vi har ikke ambitioner om at udvide flåden yderlig foreløbig, til gengæld har vi et ønske om, at få sejlet noget mere end hidtil.

Vi har besluttet at deltage i eller stå for følgende arrangementer:

Træskibs Sammenslutningens årlige pinsetræf, denne gang i Flensborg. Planen er at Rigmor og vores ringjolle Mary deltager. Vi anduver Skærbæk og Gråsten på vejen derned. Vi har et ønske om at Rigmors gamle Skipper Keld Mikkelsen kan stå ved roret fra Skærbæk til Gråsten. Gråsten er valgt fordi donationen af ringjollen Mary er derfra.

Den 5. juli er vi igen primus motor i Havnens Dag i Fiskerihavnen, arrangementet sker i lighed med sidste år i samarbejde med øvrige interessegrupper i Fiskerihavnen.  På nuværende er der ikke taget stilling til, om vi, som vi gjorde sidste år, strækker forløber over flere dage.

Trejde weekend i august er vi med under De Maritime Dage, og som tidligere nævnt afholder vi det i eget regí i Fiskerihavnen. Det er meningen, at vi denne gang selv vil arangere et motorshow med vore egne motorer for at trække publikum til, og så vil der være sildebord og udskænkning af fadøl i vort store telt.

I efterårsferien deltager Rigmor igen i Ebelfestivalen og udover at sejle med æbler fra Æbelø, så henter Rigmor selv de Friske Grøntsager fra Tunø til at sælge under festivalen.

I hele sommerperioden vil Rigmor sejle småture på Vigen hver onsdag aften, og her vil de medlemmer, der har lyst under kyndig vejledning af Torben og Torben blive instrueret i at sejle med Rigmor, at passe og starte motorer og generatorer og klare en bådsmands opgaver og pligter.  

Herudover vil vore A medlemmer kunne låne Rigmor til sejlads efter de retningslinjer, der er beskrevet nærmere i vores manual. Rigmor er på

nuværende tidspunkt lånt ud til en tur til Hjelm i slutningen af maj.

På landjorden sker følgende:

Rigmor er lige nu ved at blive klargjort til pinseturen. Der er lavet en liste over alle de ting, som skal klares forinden, og vore aktive medlemmer har påtaget sig opgaverne. Ole har været igang med aptering af bl. a. flere køjeplader, en hensigtsmæssigt flytning af toilettet, bygget forstærkninger under kahytten, mm., og som altid når Ole er på spil, sker det med millimeters nøjagtighed.  

Palmesøndag d. 13. april og en uge frem er Rigmor på bedding. Her har vi som vanlig brug for en del frivillige hænder til at give et nap med.

Vort nye ” klubhus ” også kaldet Rigmor Huset skal sættes i stand, der er i budgettet bevilliget penge til montering af brændeovn, til borde og stole og til et mindre køkkenarrangement.

Siden januar har vi indgået i en gruppe på fem foreninger. Udover os er det Foreningen Havhaver i Syddjurs, Vetereranskibet Skødshoved, Jollelavet i Fiskerihavnen og Dykkerhistorisk Selskab. Vi forhandler om at få en fælles aftale i stand med kommunen om en femårig kontrakt om brug af Den Røde Hal. Som de fleste af jer er bekendt med, fik vi en midlertidig tilladelse til at benytte hallen efter, at vi rykkede ud af bådshoppen ( det kommende bibliotek) ved årsskiftet. Hallen vil fremover blive benævnt FMF, som står for Fiskerihavnens Maritime Foreningshus. Der er meningen at hallen skal drives som et fælles foreningshus for foreninger med et almennyttigt sigte og tilknytning til kystkulturen og/eller Fiskerihavnsområdet i Ebeltoft. Hvis aftalen falder på plads med kommunen skal Foreningshuset i givet fald drives med et ” åbent værksted” og formidling i henhold til en driftsaftale med kommunen og en samarbejdsaftale mellem de fem foreninger. Vi forventer der foreligger en endelig afklaring i løbet af en måneds tid.

I Rigmor har vi lovet  at være tovholder for indretningen at hallen, så hallen kan fungere med såvel værkstedsfaciliteter som med formidling af kystkulturen.

På anbefaling af Skibsbevaringsfonden har bestyrelsen oprettet et Fagligt Råd, som er rådgivende for bestyrelsen og tilsynsførende omkring bådenes restaurering og vedligehold. Bestyrelsen har givet det Faglige Råd opgaven med at udarbejde en restaureringsplan for Anne-Lise og vedligeholdelsesplaner for Rigmor og Anne-Lise.

Får vi samlet penge ind til retaureringen af bundgarnsjollen Anne-Lise, så kommer hun på land og restaureringen kommer til at ske ud fra den detaljerede retaureringsplan Det Faglige Råd har udarbejdet til bestyrelsen. Der er dog sat penge af i budgettet til afmontering af styrhus og motor på Anne-Lise i år.     

Ringjollen Mary forventer vi bliver klar til pinseturen. Vi har fået hold i et stort parti fejlsyede sejl, som vi regner med, vi  selv kan sy om til sejl til Mary.

Så er der til slut slæbejollen Ruth, vor sidste investering, en jolle på ca. 13 fod med en lille Seagull motor. Jollen kan slæbes eller medbringes på dækket af Rigmor, og skal bruges til bl. a. landsætning de steder, hvor Rigmor må ligge for svaj, som eksempelvis på Hjelm og Kyholm. Slæbejollen er sejlklar, men vi har besluttet at pudse den op i farver, der matcher Rigmor.

Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen og alle vore aktive medlemmer for den store og engagerede indsats I yder. Det var slutningen på beretningen, som hermed overdrages til generalforsamlingen.