REFERAT

Bestyrelsesmøde 11. maj 2022 kl. 10.00 i Den Røde Hal

Til stede: Jørn Uz Ruby, Knud Erik Nielsen, Søren Høg, Keld Farver, Torben Hansen,

Afbud: Sonnich Jensen, Palle Dannemand, Uwe Beu, Oluf Hamann

DAGSORDEN

 1. Godkendelse af referat fra mødet den 20. april 2022
  Referat godkendt uden bemærkninger.
   
 2. Økonomi
  Knud Erik berettede, at han allerede nu er godt i gang med regnskabet og at det er up to date. Ud- og indbetalinger følger beslutningerne. Procedure for aflevering af bilag til kassereren skal tages op til ny vurdering. Formanden formulerer en ny procedure. Ellers ser regnskabet godt og fornuftigt ud.
   
 3. Status på arbejdet i Bønnerup
  Torben omtalte hvor langt man er i arbejdet med færdiggørelse af Rigmor på værftet. Formanden tager kontakt til værftet for at afklare eventuelle mangler på skibet.
   
 4. Status på forsikring
  Formanden omtalte en aftale med forsikringsselskabet om at forsikre Rigmor på næsen samme betingelser som før skaden.
   
 5. Nyt fra fondene
  Der tegner sig et billede af, at alle fondspengene snart kan udløses, ligesom nogle fonde blot afventer faktura for udført arbejde, før pengene udbetales. Generelt er arbejdet og regnskabsførelsen med fondene forløbet som aftalt.
   
 6. Eventuelt
  Vedrørende hjælp til ”Samsøkartofler” i samarbejde med FMF-hallen. Arrangementet sker den 28. maj 2022 fra 9.00 - 15.00. Keld Farver og Torben Hansen stiller sig til rådighed som frivillige ved arrangementet. Vores arrangement ved DM i Folkebåde skal vi have fundet en ansvarsperson. Formanden tager action og finder personer og sørger for at søge spiritusbevilling hos politiet.

Referent
Søren Høg