REFERAT

Bestyrelsesmøde 9. november 2022 kl. 10.00 i Den Røde Hal

Til stede: Jørn Uz Ruby, Knud Erik Nielsen, Palle Dannemand, Søren Høg, Keld Farver.
Afbud: Sonnich Jensen, Oluf Hamann, Uwe Beu, Torben Hansen.

DAGSORDEN

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
  Referat godkendt

   
 2. Økonomi.
  Fortsat sund økonomi. Der mangler stadig en regning fra Bønnerup, som der rykkes for.

   
 3. Oversigt over arbejder til vinteren
  Torben Hansen havde afleveret en beskrivelse af hvilke vinterarbejde der tænkes iværksat.

   
 4. Tilbud på vinteroverdækning af Rigmor
  Palle nævnte et tilbud om overdækning af Rigmor i vinterperioden. Tilbuddet blev gennemgået og bestyrelsen vedtog at igangsætte produktionen. Presenningen montres inden jul. Palle og Knud Erik bemyndiges til at foretage ændringen i presenningen, så det sikres, at man kan gå nogenlunde oprejst under presenningen og bemyndiges ligeledes til at indgå aftalen.

   
 5. Velkomst for Rigmor
  Formanden orienterede om status i markeringen af Rigmors tilbagevendende. Alt synes at være på plads til seancen.

   
 6. Status på skipperuddannelse
  Knud Erik meddelte, at han havde ondkaldt til et opstartsmøde med de nuværende skibsførere, med henblik på fastlæggelse af kursusforløb for nye skibsførere.

   
 7. Status på navigationskursus
  Punktet udsættes til næste bestyrelsesmøde.

   
 8. Redaktionsgruppe til hjemmeside
  Der nedsættes en redaktionsgruppe til understøtning af arbejdet med hjemmesiden. Gruppen består af Jørn Uz, Knud Erik Nielsen, Irene Constantin, Bodil Pugh og Søren Høg.

   
 9. Julefrokost – tilmeldinger
  Foreløbig god og positiv tilmelding.

   
 10. Eventuelt
  Torkil Pugh havde afleveret en liste over ”Ting og sager” der kan sælges med overskud til Rigmor. Aktiviteten vandt gehør i bestyrelsen, hvilket meddelel Torkil Pugh.

Referent
Søren Høg