REFERAT

Bestyrelsesmøde 9. september 2020 i Rigmorhuset

Til stede: Jørn Uz Ruby, Palle Dannemand, Adel Saroori, Søren Høg,  Oluf Hamann, Keld Farver, Irene Constantin, Torben Hansen

Fraværende: Uwe Beu

 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 12. august 2020
  Referatet blev godkendt.

   
 2. Økonomi – nyt regnskabssystem. 
  Palle Dannemand kunne oplyse, at der har været afholdt et møde vedrørende et nyt regnskabssystem, som nu er endeligt godkendt aktivt.
   
 3. Motorproblemer – Status på Rigmors maskine.
  Torben Hansen gennemgik status på Rigmors motorproblemer for bestyrelsen. Man har forsøgt adskillige løsninger, og der arbejdes stadig med test af motoren, men det ser nu ud til, at der er lys i tunnelen, og man satser på at foretage en prøvetur, når vejret er egnet til det. Godt nyt fra den hårdtarbejdende motorgruppe!
 1. Fundraisingbrochure.
  Jørn Uz har sendt et oplæg til en fundraisingbrochure til Søren Høg, som har tilbudt at opgradere design på ansøgningen, men desværre har Søren ikke modtaget materialet, så det er sendt igen. Søren vil nu gå i gang med forslag til justering og design af det endelige materiale til diverse fonde.
 1. Rapport om forhandling med værfterne.
  Det er nu endelig besluttet, at værftet i Bønnerup skal stå for restaureringen på Rigmor. Overslagsprisen fra værftet skal gennemgås og færdiggøres, så vi er enige om detaljerne. Derefter skal værftet endelig bekræfte pris og tidsplan for beddingsopholdet. Inden Rigmor sendes til Bønnerup, skal hun dog klargøres, hvilket Torben vurderer vil tage ca. en uges tid.
 1. Ombygning af Den Røde Hal.
  Jørn Uz informerede om et møde, der har været afholdt med deltagelse af de fire interessenter/klubber, i forbindelse med ombygningen af Den Røde Hal. Der er forslag om at indrette to separate rum – et møderum og et ’udstillings/formidlingsrum’ -der kan anvendes til forskellige formål. Der foreligger ikke nogen endelig plan endnu, men Jørn har bl.a. foreslået, at der indsættes et nyt vindue samt et varmeanlæg (evt. genbrug af det anlæg vi har i Rigmorhuset) i mødelokalet. Hvis det besluttes at vi går videre med planen, skal der udarbejdes tegninger og budget, og der skal søges godkendelser samt tilskud til projektet hos kommunen. Der er planlagt et nyt møde den 21. september, hvor Palle Dannemand deltager. Der vil komme opfølgning på planerne i nærmeste fremtid.
 1. Evt. opsigelse af lejemål for Rigmorhuset.
  Hvis der bliver enighed om at bygge de nye faciliteter i Den Røde Hal, skal lejemålet af Rigmorhuset opsiges inden udgangen af september, da vi har 3 måneders opsigelse, og derved kan opnå fritstilling inden næste regnskabsår. Palle Dannemand undersøger de kontraktlige forhold og kontakter udlejer.
 1. Ålegilde / julefrokost/julemarked.
  Da vi har tre større planlagte aktiviteter (Ålegildet den 24. oktober; Julefrokost den 21. november samt Julemarked den 27.-29. november) blev det foreslået, at vi slår ålegildet og julefrokosten sammen, og afholder en slags ’jule/(sk)ålegilde’ den 21. november. Palle Dannemand vil undersøge muligheden for, om vi i den forbindelse kan få røgede ål og laks i tilskud til den traditionelle julefrokost.

Referent
Irene Constantin