Bestyrelsen har afholdt møde den 13. januar 2016

Kassereren fremlagde årsregnskabet, med bemærkning om, at det havde været et godt år for Rigmor. Regnskab præsenteres på generalforsamlingen.

Christian Hvillum har ønsket at overgå fra A- medlem til støttemedlem.

Fagligt råd havde foreslået, at der ansøges om tilskud fra Skibsbevaringsfonden til udbedring af skruetøj m.v., hvis det viser sig nødvendigt. Samtidig foreslog Fagligt råd, at markedet undersøges for en tilsvarende motor, som den der p.t. sidder i Rigmor, så vi er på forkant, hvis der sker noget med den nuvrænde.

Der er udarbejdet revideret budget vedrørende Anne-Lise,med henblik på udarbejdelse af fondsansøgning.

Vores folder om Rigmor skal revideret. Arbejdet med dette er i gang. Samtidig er arbejdet med projektbeskrivelse af "Filmen om RIgmor" starttet. Filmen søges finansieret ved hjælp af fondsmidler.

Kommende og p.t. kendte aktiviteter
Generalforsamlingen 23. januar 2016
Medlemsmøde søndag den 31. januar 2016 i FMF – Huset
Medlemsmøde 8. april 2016, med Troels Kløvedal
Havnens dag 29. maj 2016 ”Vild med Vand”
Orienterinfgmøde for de senest indmeldte støttemedlemmer.
Havnefestudvalget den 9. 11. juli 2016
Kystkulturfestival 11. 14. august 2016 - Rigmor deltager måske


Opdatering af  kalenderen sker løbende.