Generalforsamling - 23. januar 2016

Formandens beretning

Der er løber meget vand i åen siden sidste års generalforsamling, hvor vi vanen tro afsluttede med et dejligt sildebord.

 Bestyrelsen har holdt møder ca. 1 gang om måneden, og derudover har der været mødeaktivitet i fundraising udvalget samt i det faglige udvalg, og på tværs af al mødeaktivitet, har alle, der har haft mod, tid og lyst til det, haft mulighed for at mødes med ligesindede enten i FMF eller på Rigmor hver onsdag aften og søndag formiddag, og heldigvis er der mange, der har gjort brug deraf.

Årets første store begivenhed var i marts, hvor vores kasserer i anledning af sin 80 års dag holdt reception i Den Røde Hal, og meget storsindet havde han bedt om, at gaver i dagens anledning blev konverteret til kontanter til støtte for Rigmor. 20.000 blev det til, tusind tak for det Jørgen P., og tillykke, gid du må holde mange flere 80 års fødselsdage fremover, ligeledes tak for den gode skipperlabskovs, du serverede i dagens anledning.

Ugen efter mødtes vi på ny i festligt lag, denne gang dannede Skudehavnens Fælleshus rammen om årets åle gilde, et flot gilde med rekordagtig deltagelse.

I påsken først i april havde Rigmor sin årlige bedding tur, også denne gang tog mange frivillige hænder en tørn med, så på bare fire arbejdsdage var Rigmor klar til at komme af beddingen igen.

Midt i samme måned var det officiel indvielse af FMF, med deltagelse af Syddjurs Kommune og vi fire foreninger, der er om huset. Viceborgmester Kirstine Bille kappede ankertovet, så vi fremover kunne ” sejle vores egen sø.” Dagen sluttede med fællesgrill, hvor Kvickly var sponsor med en gang Fregatpølser.

Ligeledes i april havde vi glæde af en anden af vore sponsorer: Vognmandsfirmaet Sven Laursen, der troligt møder op, når Rigmor har brug for kranhjælp, og denne gang gjaldt det assistance til at rejse Rigmors master.

Træskibs Sammenslutningen årlige pinsetræf gik i år til Lemvig, så en tidlig onsdag morgen i slutningen af maj stævnede en flot og nymalet og nypudset Rigmor ud af Fiskerihavnen med kurs mod Limfjorden. Det blev en rigtig kold, våd og blæsende sejlads, men også en vældig flot tur gennem Limfjorden, og med virkelig gode faciliteter i både Hals og Fur, hvor vi gjorde stop på vejen op. Stor ros skal lyde til Lemvig Kommune for et vældigt vellykket og godt gennemført arrangement, et stævne helt i top med gode oplevelser i samvær med herlige mennesker.

Hjemturen som opturen blot i modsat rækkefølge, men med endnu dårligere vejr, specielt sidste etape fra Hals til Ebeltoft går ikke i glemmebogen lige med det første. En sejlads med meget kraftigt vind ind fra siden og med store rullende bølger. Rigmor havde lille Ruth med på slæb, og undertiden kunne man opleve det underlige syn, at se lille Ruth ” svæve ” af sted på bølgetoppe i en højde over Rigmors Styrehus.

Det blev også til mange fine ture med Rigmor under de hjemlige himmelstrøg i løbet sommeren, bl.a. en tur til Hjelm, en tur til Tunø og en tur til Århus, hvor Steen Roar Pedersen, havde fået indhentet tilladelse til at sejle en guidet tur med Rigmor i byens mange havne.

Der foruden også mange flotte og flere onsdagssejladser en tidligere, takket være en tilvækst af et par nye skippere til aflastning af de ”gamle,” og så deltog Rigmor naturligvis også i den årlige Æble sejlads med æbler fra Æbelø til Æble festivalen.

D. 1. september havde vi kongeligt besøg. Regentparret kom sejlende hertil i Kongeskibet. En stor flotille af byens skibe stævnede om morgenen på dagen ud på Vigen for at tage imod Kongeskibet. Vandet var fuldstændig blikstille og luften let diset, det var som om, det føltes som om der var en eventyragtig stemning på Vigen denne morgen.

Første weekend i juli var der den tilbagevendende Havnefest i Fiskerihavnen med Rigmor som tovholder og deltagelse af foreninger og virksomheder med tilknytning til havnemiljøet. Der var arrangeret loppemarked, børnecirkus, skattejagt, reje pille konkurrence, motorshow, bollebagning over bål.

Fællesgrill om lørdagen for de inviterede fartøjer, for Visens Venner og for vore egne medlemmer, der gav en hånd med ved Havefesten. Igen havde vi glæde af vores Kvickly sponsor til en del af maden.

Som noget nyt havde vi gang i ”Rigmors Pølsevogn” under havnefesten, egentligt er  det er ikke Rigmors pølsevogn, den tilhører vort medlem Jørgen Bækdahl, men da han har givet Rigmor så gode kort på hånden ved brug af pølsevognen, så er den ligesom blevet en del af Rigmor, derfor ” Rigmors Pølsevogn”. der gav en hånd med under Havnefesten, og for de gæstende skibe samt Visens Skib, Kvickly var igen sponsor med Fregatpølser.

Vi havde ligeledes som sidste år under dagene solgt spisebilletter til en gang grillstegt pattegris i FMF, som afslutning på dagene. Det lykkedes at sælge billetter nok til at fylde hallen op, og det blev igen til en hyggeligt og flot aften for alle.

Havnefesten akkumulerede et pænt bidrag til foreningen, i øvrigt det hidtil bedste, takket være en kombination af godt vejr, gode indslag og en række veloplagte medhjælpere.

Rigmors nye telt var for første gang i brug under havnefesten. Teltet er lidt større og noget kraftigere end det tidligere telt, som i øvrigt fik sit dødsstød i kraftig blæst, sidst det var slået op. Bedre var vejret ikke om mandagen, da det nye telt skulle pilles ned, der blæste en pelikan, men teltet kunne heldigvis stå distancen.

I november gik Rigmor i vinterhi, vor sponsorvognmand sørgede for at få masterne pillet af Rigmor under Einar Westermanns kyndige vejledning.

Året sluttede med julefrokosten igen flot arrangeret – og koordineret som et sammenskudsgilde af Susanne og Niels Chr.

Udover teltet har vi i året investeret i en stor kombi snedkermaskine, som vi har opstillet i FMF, så nu er vi i stand til at bearbejde alle mulige former for træværk til reparation af vor flåde med mere, og flere har allerede haft stor gavn deraf.

Flåden består af Rigmor, Anne-Lise, Mary og lille Ruth, vi har tidligere bedyret, at flåden ikke skulle udvides, og dog har vi købt en ny mindre jolle, der lyder navnet Biologen. Jollen er lidt større en Ruth, den har nogle fine linjer, den er en del mere sødygtig end Ruth og ikke mindst, så har jollen en historie. Det er meningen at Biologen skal indgå som slæbejolle til Rigmor i stedet for Ruth.

Mange udgifter på et år, så vi er glade for den gode tilgang vi har fået af en del nye støttemedlemmer, en ny sponsor samt et sponsorat på 25.000 fra Lauritzen Fonden, takket være et flot initiativ af Einar Westermann.

Vi kommer i øvrigt nærmere ind på de kommende aktiviteter i 2016 efter generalforsamlingen under punktet: Kort orientering om årets aktiviteter, så de nævnes blot her.

d. 12. marts: Åle gilde (ålene er sikret til dagen)

d. 20. marts til d. 2. april: Rigmor på bedding. 

d. 08. april: Medlemsmøde/aften med sponsorer, æresmedlemmer og protektor.                   

d. 11. maj til d. 18. maj: TS i Nakskov

d. 23. juni: Sct. Hans sejlads med Rigmor

d. 08. juli til d. 10. juli: Havnefest

d. 15. oktober: Æblesejlads

d. 20. november: Julefrokost

Herudover fra juni til september:

Om onsdagen: Onsdagssejlads, hvis vejr og vind er passende og skipper til rådighed. 

Om tirsdagen: Øvelsessejlads for nye skippere

Sluttelig, så skal vi have tilendebragt istandsættelsen af Mary.

Biologen og lille Ruth skal have en ansigtsløftning, Havtaskerne klarede lille Ruth sidste år, og opgaven inklusiv Biologen stiller vi gerne til rådighed igen i år.

Anne-Lises skæbne er indtil videre uvis. Anna-Lise har af Skibsbevarings-fonden fået prædikatet, bevaringsværdigt fartøj. Thorkild Hansen har sammen med Det faglige Råd udarbejdet en restaureringsplan og et budget for jollen og Jørgen P. har så med det som bilag fremsendt en ansøgning til A.P. Møller om bevilling af økonomisk støtte til en total renovering af jollen, så indtil videre hænger den der.

Det var ordene, og hermed overdrager jeg beretningen til general-forsamlingen.     

Vh. Torkil Pugh

Formand