Generalforsamling - 22. februar 2015

Formandens beretning
(se billeder her)

Formanden bad de tilstedeværende om ét minuts stilhed for at mindes Jens Adamsen - også kendt som Suppeadmiralen eller som Rosenkavaleren.

Vanen tro sluttede sidste års generalforsamling med hyggeligt komsammen over et sildebord. Et af de løfter vi havde med under beretningen for det kommende år var, at nu, hvor vi var kommet godt igennem slutgodkendelsen af restaureringen af Rigmor, så skulle der blive mere tid til at sejle med Rigmor.

Og det er da også blevet til mange gode ture, men inden Rigmor kunne stævne ud, så skulle hun lige en tur på beddingen først. Vi havde plads på beddingen i påsken igen dette år. Og 20 mand fordelt over 6 dage klarede den opgave fint. Rigmor er i god stand, der var lidt svamp i skroget tæt ved skruen. Konserveringen heraf blev klaret med en gang malathion og en udlusning. Et par uger efter var Rigmor klar til at få riggen rejst, og som sidste år, var riggen på plads på en lille time, flot klaret, og det blev fejret med en gang gule ærter i Børsen.

I pinsen skulle Rigmor til Træskibssammenslutningens årlige pinsetræf, denne gang i Flensborg. Mange ville med på turen, så onsdagen før pinse stævnede Rigmor ud af havnen med 12 forventningsfulde personer ombord og med lille Ruth, vores slæbejolle, på slæb.

Vejret var rimeligt, i hvert fald var der tørvejr det meste af vejen, og efter ca. 12 timers sejlads nåede Rigmor første etape af turen, Skærbæk i Kolding Fjord, skibets gamle hjemmehavn. Rigmors gamle skipperpar, Ruth og Kjeld stod på kajen og tog imod. Lille Ruth havde fået navnet efter Kjelds kone Ruth, så Ruth skulle naturligvis også døbe lille Ruth, og som det sig hør og bør, så skete det med taler og med champagne.

Næste morgen, turens anden etape. Efter et godt morgenmåltid ved Ruth og Kjeld stævnede Rigmor ud af Skærbæk havn med kurs mod Sønderborg. Denne gang havde vi lokket den gamle skipper Kjeld til at stå ved roret, og det blev noget af en oplevelse. Aldrig så snart Rigmor var ude af havnen før Kjeld gav den fuld skrue, det var lige før skibet kom op og plane, og vores motormand var kendelig nervøs over den medfart. Kunne motoren overhovedet stå distancen? Aldrig før havde vi prøvet at give motoren så mange tæsk. Først efter adskillige henvendelser og bønner til Kjeld om drosle ned, kom motoren ned på nogenlunde tålelige omdrejninger. At det ikke passede Kjeld fremgår af en lille ordveksling Kjeld havde med sin svigersøn, da denne ringede for at høre, hvornår han skulle afhentes i Sønderborg. ”Ja, det ved jeg ikke, det kan jeg ikke svare på,  med den fart vi snegler os frem med”.

Det var en rigtig våd tur, regnen havde stået ned i stænger næsten uafbrudt, så alle var gennemblødt da vi nåde Sønderborg, her ventede Luffe og Vips os, de havde reserveret en fin plads til os tæt ved Chr. X´s bro, og efter et dejligt varmt bad, var vi klar til at indtage byen.

Sidste etape fra Sønderborg til Flensborg, det blev lidt af en hård nyser med masser af modvind, kulde og regn, men som det så ofte sker, da vi nåde destinationen, løjede vinden af og solen skinnede fra en skyfri himmel, og det blev den ved med under hele vort ophold i Flensborg. Så det blev et godt stævne med gode oplevelser i samvær med herlige mennesker.

Turen hjem forløb planmæssigt med en overnatning i Årøsund, og derfra direkte hjem, dvs. vi havde et enkelt stop ved den gamle bedding i Middelfart, og da vi så kom på den anden side af Tunø, blev kurset sat tæt på Norsminde. Her havde Jytte lavet en aftale med Norsminde Kro, der gik ud på at bespise os med varme fiskefrikadeller, én af kroens specialiteter, et par sømil ude. Og ganske rigtigt et par sømil fra land kom diner transportable sejlende ud til os. En sjov oplevelse og et herligt måltid, vi takker for.

Første weekend i juli var der den tilbagevendende Havnefest i Fiskerihavnen med Rigmor som tovholder og deltagelse af foreninger og virksomheder med tilknytning til havnemiljøet. Der var arrangeret børnecirkus, skattejagt, reje-pille konkurrence, motorshow, bollebagning over bål, spisning, musik og dans. Vejret var rigtig fint i de dage, så flere tusinde mødte op og deltog i festlighederne.

Vi er også med under De Maritime Dage den tredje uge i august. De Maritime Dage er henlagt til trafikhavnen, og vi afvikler så samtidig vores del af arrangementet i Fiskerihavnen.

Programmet for dagene var en pendant til Havnedagene. Som noget nyt havde vi dog i år en båd med i De Maritime Dages absolut største trækplaster, Funny Boats. Der var 10 både tilmeldt. Vi k en flot 2. plads - moralsk vel en 1. plads. Der var lidt urent trav ved vinder båden, eftersom den fik et par frømænd til skubbe båden frem gennem vandet til klokkestanderen. Men alligevel et sjovt indslag.

Vi havde også som noget andet nyt arrangeret et loppemarked i FF-huset, der i øvrigt blev en stor succes. Ligeledes havde vi under dagene solgt spisebilletter til en gang grillstegt pattegris i FF-huset, som afslutning på dagene. 85 personer spiste med, og så var der altså heller ikke mere tilbage af grisen, men hvor blev det dog til en hyggelig og flot aften for de, der var med.

Begge arrangementer akkumulerede et pænt bidrag til foreningen, og det til trods for, at vejret under De Maritime Dage havde været elendigt med masser af regn og blæst.

Rigmor deltog også i Ebelfestivalen med at sejle æbler fra Æbelø til festivalen. Denne gang havde vi fået ordnet det sådan, at æblerne blev landet i Fiskerihavnen, frem for som tidligere i Fregathavnen. Hundredevis af mennesker med Ebeltoft Garden i spidsen var mødt op i Fiskerihavnen for at modtage kortegen. Først kom Hopla med musikken, så kom Rigmor, så robarkassen, så de små joller og til slut dampbarkassen.

Vi havde til dagen skaffet flere hundrede levende skrubber, som vi havde sat ud i Rigmors dam, beregnet til en gang børne Put & Take under Ebelfestivalen. En del købte fiskekort, men de fleste drog desværre med Ebeltoft Garden op på festpladsen. Ungerne var godt nok helt vilde med at fiske i dammen, men arrangementet blev, da kunderne udeblev, alligevel ikke helt den succes, vi havde ventet. Det gav dog ikke underskud. Vi vil prøve igen i år, blot skal vi finde en model, hvor vi kan få folk til at blive lidt længere i Fiskerihavnen.

Under Ebelfestivalen havde vi en stand på festpladsen. Det blev ikke til salg af Friske Grøntsager fra Tunø i år, til gengæld fik vi tegnet en del nye støttemedlemmer med Jørgen P. som tovholder. Godt gået af jer, der var med.

Rigmor har udover de sommerlige onsdagssejladser også være en tur i Langør på Samsø. Turen huskes bedst af deltagerne for den ekstrem tætte tåge på turen derover og ligeledes af den flotte navigation for at finde frem til målet, og så den fuldstændige opklaring i vejret lige da Rigmor kom frem til destinationen.

Derudover har flere medlemmer lånt skibet til sejlads under mere private former. Det gælder en tur til Hjelm, en tur på Vigen for særligt indbudte, en tur på Vigen for gode venner fra Australien og derudover har Rigmor haft æren af at sejle den sidste sejlads med Jens Adamsen.

Årets sidste større komsammen var julefrokosten, flot arrangeret - og koordineret som et sammenskudsgilde af Susanne og Niels Chr. Hvillum.

Sideløbende med alt dette, har vi siden november været tovholder på indretningen af FF-huset for vi 4 foreninger, der er gået sammen om hallen . Vi har fået tilskud fra kommunen til materialerne til indretningen, og den fysiske indretning er tæt på at være tilendebragt, og formidlingsdelen er godt på vej.

Vi arbejder hen imod en officiel åbning af FF-huset den 11. april 2015, hvor repræsentanter fra kommunen og pressen vil være til stede, ligesom der vil være offentlig adgang.

Kommende aktiviteter i 2015.

20. marts: Jørgen P. 80 år, Reception i FF-huset
28. marts: Ålegilde
01.april til 10. april, Rigmor på bedding
11. april, Officiel åbning af FMF, med det tidligere nævnte forbehold for datoen.
20. til 27. maj, TS pinsestævne i Lemvig
3. juli til d. 5. juli, Havnefest
14. til 16. august, De Maritime Dage ( lidt usikkert )
10. til 17. oktober, Ebelfestival
21. november, julefrokost

Sluttelig. Udover vore onsdagssejladser med Rigmor, så skal vi have tilendebragt istandsættelsen af Mary, så den også kan komme på vandet om onsdagen sammen med Rigmor.

Og hvad Anne-Lise angår, så har vor Faglige Råd udarbejdet en god og grundig restaureringsplan for Anne-Lise. Skibet er bevaringsværdigt, og kan vi skaffe de fornødne midler og de rette mennesker til at påtage sig opgaven, så har vi nu rammerne til det i FF-huset.

Lille Ruth, skal vi ikke bekymre os om. Sidste år dannede nogle af vore damer en lille forening, lydende navnet Havtaskerne. Foreningens formål er udover faste spadsereture om torsdagen, at samle penge ind til klargøring af lille Ruth. Der er allerede samlet nok ind til formålet, og derudover har Havtaskerne også tilbudt at klargøre lille Ruth til sæsonen. Tak for et godt initiativ.

Det var ordene og hermed overdrager jeg beretningen til generalforsamlingen.