REFERAT

Bestyrelsesmøde 12. oktober 2022 kl. 10.00 i Den Røde Hal

Til stede: Jørn Uz Ruby, Palle Dannemand, Knud Erik Nielsen, Keld Farver, Torben Hansen, Oluf Hamann

Afbud: Sonnich Jensen, Søren Høg, Uve Beu

DAGSORDEN

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
  Referat godkendt uden bemærkninger

   
 2. Økonomi
  Knud Erik berettede, at økonomien fortsat er sund.

   
 3. Status på arbejdet i Bønnerup
  Motor startet første gang i to år søndag 9. oktober. Den fejler tilsyneladende intet. Mandag 11. oktober var den i gang igen og Steen og Torben m. fl. sejlede en prøvetur på ca. en time. Tirsdag 12. oktober blev Rigmor trukket på land igen, og Mikael og Thomas undersøgte de observerede lækager agter. Det blev besluttet, at Torben K., Torben H. Ole S. og Luffe sejler Rigmor hjem, når tiden kommer. 

   
 4. Vinteroverdækning af Rigmor
  KE og Palle indhenter tilbud på overdækning med og uden hul til master. På grundlag af indhentede tilbud udarbejder vi ansøgning til fonde.

   
 5. Status på skipperuddannelse
  KE indkalder Steen, Torben K. og Ole S. mhp. at udarbejde undervisningsforløb til skoling af nye skippere.

   
 6. Status på navigationskursus
  Luffe udarbejder skræddersyet navigationsprogram til nye skippere. Taler også med fiskeskipperne Jens og Peter for at høre om de har nogle særlige fiduser til havnemanøvrer med omstyring.

   
 7. Status på hjemmesiden
  Hjemmesiden fungerer ikke efter hensigten. Palle og Jørn taler med Søren om, hvordan den kan optimeres.

   
 8. Julefrokost
  Datoen for årets julefrokost i Skudehavnens fælleshus er fastsat til 3. 12. oktober 2022. Keld er tovholder.

   
 9. Julemarked
  Julemarked afholdes i Den Røde Hal 9.-11. december – Tovholder Bodil Pugh

   
 10. Eventuelt
  Torben H. gjorde opmærksom på, at der bør udarbejdes plan over, hvilke arbejder der mangler at blive udført. Han vil kontakte Ole S. og gennemgå opgaverne, så vi kan få udarbejdet nyt materiale som grundlag for fondsansøgninger

   

Referent
Jørn Uz