Bestyrelsen har afholdt møde den 12. oktober 2016.

Kassereren fremlagde budgetforslag for 2017, baseret på udgifter og indtægter fra regnskaberne i  2014-2015-2016. Bestyrelsen vedtog det fremlagte budget.

På grund af indtrufne omstændigheder besluttede bestyrelsen at stille uddannelsen af nye skippere på stand-by i denne sæson. Vi afventer et udspil fra skippergruppen til en nyt kursus i uddannelse af skippere. 

Til Ebelfestivalen er Torben K. udnævnt til skipper for sejladsen. Besætning: Steen Roar, Calle og Jørn Uz.

Auktion over Anne-Lise er afsluttet. Bestyrelsen noterede med tilfredshed, at Anne-Lise er solgt for kr. 3.600 minus afgift til auktinsfirmaet, indbringer salget i alt til kr. 3.150 kr.

Der indkøbes reoler til ”oprydning halvtaget” og arbejdet igangsættes.

Afrigning af Rigmors mast sker den 19. november 2016.

Der er udarbejdet tegninger til overdækning af Rigmor bag styrehuset. Mathias får forelagt Einars tegninger med henblik på pris. Syning af telt over bom arrangeres i eget regi. Sygruppe nedsættes.