REFERAT
Bestyrelsesmøde  onsdag d. 14. juni 2017.

Bestyrelsen:
Torkil Pugh, Jørgen Petersen, Torben Kirkegaard, Steen Roar Pedersen, Søren Høg, Jørn Uz, Calle Petersen + suppleant Uwe Beu, 

DAGSORDEN

1.    Godkendelse af mødereferat fra 10. maj 2017 - Referat godkendt.                                 

2.    Økonomi - regnskabet godkendt.

3.    Fundraising. 
Søren H. indskrev sig uvisnelig hæder ved at have skaffet Flyvefisken som sponsor

4.    Momsfritagelse - TP oplyste, at vi som almennyttig forening er fritaget for moms. Alle der køber ind bedes nævne det over for de handlende.

6.    Skal vi have AIS til Rigmor. (Automatic Identification Sytem) - Steen R. tager kontakt med dem, som tidligere gav ham et tilbud på kr. 7,500. Enighed om at anskaffe AIS i det prislag.

7.    Sejlsyning med mere - Torben K. tager kontakt til Erik Wilhelmsen angående syning af sejl og overdækning til Ribmor.                                                    

8.    Opfølgningspunkter:

 1. Evaluering af Vild med Vand d. 10. juni 2017 - 22 skrubber fanget i dammen. Vejret i top. Fin dag.
 2. Havnefesten d. 7. til d. 9. juli. Nuværende stade og ny oversigt.
 3. Calle har udsendt oversigt over tovholdere og indkalder til orienteringsmøde den 1. juli 2017 TP kontakter TS angående plancher og JP kontakter Bækdal og tænketank angående loppemarked.   
 4. Ebeltoft Kystkultur Festival - Der er aftalt et loft på kr. 75.000 – overskud herudove fordeles lige mellem de 6 deltagende foreninger. Pt. ca. kr. 30.000 i kassen.
 5. TS Hobro. Evaluering - Vi skulle ikke have taget sidste ben fra Gjerrild til Bønnerup, men fik den erfaring, at Rigmor er meget sødygtig.
 6. Filmprojekt - Søren H. efterlyser besked, når Rigmor sejler med sejl, så han kan lave optagelser.
 7. Onsdagssejlads, skipperliste - listen besat til og med august, inkl. Sct. Hans, hvor Steen sejler.
 8. Andre sommersejladser, hvem og hvornår? - Endnu ikke planlagt, men vil blive annonceret spontant.
 9. Skipperuddannelsen, stade - Torben H. ventes snart at blive udnævnt til skipper.
 10. Mary, hvornår skal skibet søsættes?
 11. Mary søsat 13. juni 2017.