Generalforsamling - 18. februar 2017
(Se billeder her)

Siden sidste generalforsamling har der været mødeaktivitet i bestyrelsen ca.1 gang om måneden, og derudover har der været flere møder i Det Faglige Råd.

Umiddelbart efter generalforsamlingen sidste år konstituerede bestyrelsen sig selv. Denne gang med en ny mand Steen Roar Pedersen i bestyrelsen til erstatning for Thorkild Hansen, som efter flere års god og stor arbejdsindsats ikke ønskede genvalg. Tak til Thorkild og velkommen til Steen. Umiddelbart efter generalforsamlingen var der en kort orientering om det kommende års aktiviteter, hvorefter vi samledes, vanen tro, over et dejligt sildebord.

Midt i marts dannede Skudehavnens Fælleshus rammen om vores årlige ålegilde. Som altid blev det nogle festlige timer med godt humør, festlige indslag og mange gode historier.

Årets første større arbejdsopgave for Rigmor var den årlige beddingophold i påsken. Her får Rigmor en ordentlig overhaling, hvor skroget gennemgås for eventuelle svagheder, for efterfølgende at kalfatres, beges, bundmales og forsynes med nyt tærezink. Over bundlinjen males fribord, dæk, dørk og styrehus.

Som udgangspunkt forløb opholdet på beddingen fuldstændig ukompliceret med ihærdig indsats og godt humør. Humøret dalede dog nogle grader, da vi tjekkede skrueakslen for slør. Vi vidste fra sidste år, at der var lidt slør på skrueakselen, vi mente dog ikke det var værre, end at vi godt kunne sejle med det. Men der tog vi i den grad fejl, først havde vi fået én fra Fregatten til vurdere, hvor slemt det stod til, og konklusionen var den, at man frarådede at udskyde en reparation af skrueakselen.

Så vi besluttede at indkalde yderlig ekspert bistand, denne gang fra Alfa Diesel fabrikken i Frederikshavn, i et spinkelt håb om en mildere dom over Rigmo. Men desværre, efter besigtigelsen, konkluderede eksperten fra Frederikshavn, at skrueakselen var  ”tæt på havari. Så med andre ord, og hvis vi fortsat skulle sejle med Rigmor, så kunne vi ikke komme udenom en reparation af skrueakselen.

Vi havde hørt at en reparation af dette omfang let kunne løbe op i 50 til 100 tusinde. Kassereren, der heldigvis har helt styr på vores finanser, kunne oplyste, at vi lige netop kunne klare en sådan udgift, en ærgerlig, men nødvendig omkostning. For uden et så stort aktiv som en sejlende Rigmor ville vores forening nok ikke overleve i længden. Så valget var ikke så svært. Akselen blev demonteret og fragtet til Frederikshavn, for at få den repareret. Det blev den, og til en pris langt under det forventelige, regningen var på en brøkdel af det forventelige, Lykkelig var vi og ikke mindst vores kasserer, og dybt taknemmelig for den store velvilje, vi mødte fra Alfa Diesel fabrikken side, det nuværende MAN Diesel & Turbo.

Rigmor kom i vandet i bedre stand og bedre sejlende end nogensinde, mast og rig blev monteret og Rigmor var nu klar til den næste store begivenhed, Træskibs Sammenslutningens årlige pinsestævne i Nakskov. Som altid en fantastisk tur med mange oplevelser, men størst af alt var klart, da vi ved den lejlighed fik Træskibs Sammenslutningens højeste udmærkelse vandrepokalen ”Jomfruen” overdraget for årets bedst bevarede fartøj.

Men næppe havde vi fået armene bare lidt ned, før vi på vej hjemover i Langø fik endnu en fantastisk oplevelse. Rigmor er jo bygget på Langø Værft i Nakskov fjord, og under opholdet i Nakskov havde vi flere gange fået besøg af familien Jacobsen fra det gamle værft i Langø, og vi havde aftalt med dem at stikke indenom Langø på vejen hjem. Vi blev modtaget af vejende Dannebrogsflag og af hele familien Jacobsen, der talte små 30 medlemmer. Det var bare fuldstændig overraskende og overvældende.

Turen bød også på mange andre oplevelser. Blandt andet måtte vi ligge blæst inde i 2 døgn i Bagenkop på Langeland, men så fik vi da besøgt Langelands Fortet og en dag med bussen til Rudkøbing blev det da også til.

Men der kom mange flere sejlture til i sommerens og efterårets løb. De mange onsdagssejladser og ikke mindst ture til Samsø og Tunø, har alle bidraget til hyggelig og glade minder.

På land var vi i med i den landsomfattende event Vild med Vand, hvis formål er at få udbredt de mange maritime oplevelser vore havne har at byde på ud til et større publikum.

I den anden weekend i juli var der den årlige Havnefest i Fiskerihavnen, der foruden Rigmor også er med deltagelse af foreninger og virksomheder med tilknytning til havnemiljøet. Der var indslag med børnecirkus, skattejagt, rejepillekonkurrence, popcorn over bål, vaffelbagning, salg af pølser og loppemarked, og som afslutning om søndagen grill stegt pattegris. Trods rigtig dårligt vejr under dagene akkumulerede havnefesten et pænt overskud, med loppemarkedet, ølsalget og den grillstegte pattegris, som de største bidragsydere.

I august deltog vi sammen med Ebeltoft Træskibslaug, Fiskerihavnens Jollelaug, Veteranskibet Skødshoved og Ebeltoft Amatør- & Fritidsfiskerforening i Ebeltoft Kystkultur Festival. Oprindelig var temaet for eventen Fiskeriet anno 30'erne. Hvad 30'erne angår så stod festlighederne noget tilbage at ønske, men det blev dog nogle dejlige dage med fine maritime indslag af skibstømmerarbejde, bødning af garn, røgning af fisk, en festlig fiskeauktion og for børnene var der pandekage- og vaffelbagning samt put & take i Rigmor dam. Nævnes fortjener også indslaget med Funny boats og ikke mindst kajakklubbens opvisning med polakajakker fra rampen ned i havnebassinet. Syddjurs Kommune og Nationalparken havde ydet støtte til festivalen, og takket være støtten,  kunne vi overføre et pænt overskud til næste års Kystkultur Festival.

I oktober sejlede Rigmor igen med æbler fra Æbelø til Ebelfestivalen. Det foregår på den måde at æblerne lastes på skibene tidligt om morgenen i Fiskerihaven. Skibe og joller sejler en tur ud på Vigen og vender så tilbage i flotille til Fiskerihaven og losser æblerne til akkompagnement af Ebeltoft Garden.

I november gik Rigmor i vinterhi, masterne blev pillet af og Rigmor fik sin vinterfrakke på.

Året sluttede med vores julefrokost sammenskudsgilde. I fravær af Susanne og Niels Christian havde Jytte og Torben stået for koordineringen og sammensætningen af julemenuen, og det klarede de vældig godt.

De fremadrettede aktiviteter kommer vi nærmere ind på under den korte orientering om årets kommende aktiviteter lige efter generalforsamlingen, så de nævnes kun kort her.

d. 4. marts har vi lejet Skudehavnens Fælleshus til vort ålegilde. Tovholder Torkil Pugh
d. 3. april og en uge frem skal Rigmor på bedding. Tovholder Torben Kirkegaard
d. 1. juni og en uge frem deltager Rigmor i TS`s pinsestævne i Hobro. Tovholder Torkil Pugh
d. 10. juni er der Vild med Vand. ( Havnens dag over hele landet) Tovholder Søren Høg
d. 7. til d. 9. juli er Havnefest i Fiskerihaven. Tovholder Calle Petersen
d. 11. til d. 13. august deltager Rigmor Ebeltoft Kystkultur Festival. Tovholder Calle Petersen
d. 1. til d. 3. september sejler Rigmor til Hundested Motor Træf, det er Hundested Motorfabrik, det nuværende Hundested Propeller, der vil forsøge at fylde havnen op med sejlbåde der stadig sejler med en af de karakteristiske motorer med den velkendte nostalgiske "tuk tuk" lyd. De skriver selv i invitationen, at der vil være ”koncert” for Hundested motorer og konkurrence om de flotteste røgringe. Tovholder Steen Roar.
d. 14. oktober deltager Rigmor i Ebelsejladsen. Tovholder Torben Kirkegaard
d. 25. november julefrokost i Skudehavnens Fælleshus. Tovholder Torkil Pugh
Fra starten af sommeren vil Rigmor sejle onsdagssejlads, samt spontane små ture oftest lørdage eller søndage.

Uddannelse af flere skippere står i høj kurs. Foregår hen over sommeren. Tovholder Jørn Uz.

FMF Fiskerihavnens Maritime Foreningshus vil fortsat være åben for aktiviteter om søndagen og fra foråret tillige også onsdag aften

Vi har afhændet garnjollen Anne-Lise efter at vi fik afslag på midler, vi havde søgt til at istandsætte jollen. Den er havnet i Holstebro, køberen er motorentusiast og motoren vil blive renoveret og muligvis også jollen, det sidste er dog lidt uklart endnu.

Ringjollen Mary kom i vandet i år. Båden sejler godt, der er dog knas med bakgearet, det regner vi med at få repareret her i foråret, vi håber også, at vi får syet sejl til den.

Rigmors slæbejolle Lille Ruth er under kærlig pleje af Havtaskerne, den er stadig i pæn stand og sejler godt på slæb af Rigmor, men ellers er den ret så ustabil i vandet.

Til erstatning for Lille Ruth har vi anskaffet Biologen, det er en redningsjolle, som er bygget på Holmen. Byggestil og metoder er som jollerne fra 1864 på Fregatten Jylland. Jollen har et par små slidskader på 2 bord, skader vi regner med at få udbedret i løbet af foråret, så jollen kan blive klar til turen til Hobro.

Det var dette års beretning, som hermed overdrages til generalforsamlingen.

Torkil Pugh

Formand