Generalforsamling - 15. april 2012

Formandens beretning

Siden sidste generalforsamling har der været afholdt 8 bestyrelsesmøder, 2 ekstraordinære bestyrelsesmøder, 8 møder om fundraising samt et enkelt medlemsmøde. Herudover har der været en god og fin dækning i pressen, hvor byens borgere har kunnet følge med i restaureringen af Rigmor og ikke mindst en bred presseomtale de gange, hvor Rigmor har været en del af de aktiviteter, der har udspillet sig omkring vort havnemiljø. Selv TV har fået øje på os, Kanal Østjylland viste her i det tidlige forår en halv times udsendelse om vort projekt…

Ved sidste generalforsamling nævnede vi, at vi havde søgt midler ved LAG Djursland til restaureringen af Rigmor og at LAG havde indstillet vores ansøgning positivt til Fødevareministeriet, som er det ministerium hvor den endelige afgørelse træffes. Og alle her er bekendte med udfaldet, så fra at være et skib, hvor nogle få entusiaster kunne fornøje sig med den Gamle Dame i deres fritid, blev Rigmor pludselig til ” Byens Skib, ” et skib, hvor der nu var midler til at føre skibet tilbage, så tæt som mulig på sin oprindelige udførelse og aptering, som da det løb af beddingen på Langø Værft i 1935.

Men det forpligter, for de bevilgede midler er tæt bundet sammen med en gedigen arbejdsindsats. I første omgang et kalkuleret timebehov på 3000 timer, men inden vi er derhenne, hvor vi gerne vil være, når vi nok op på 4000 til 5000 timer i stedet. Så en stor tak til alle Jer, der stadig har gnisten i behold og troligt møder op gang på gang for at yde en frivillig indsats på Rigmor.

Ligeledes en tak til Jeres respektive familier for alt den tid, de må undvære Jer af samme årsag. Men lad os se frem til efteråret 2013, når Rigmor endelig er kommet i de rigtige klæder, og hun vil være at skue i sin fulde glans på Vigen, som en værdig repræsentant for det maritime autentiske miljø i og omkring fiskerihavnen. Da er jeg sikker på, vi alle synes, det har været det hele værd.

De faste arbejdsdage på Rigmor har været henlagt til søndage i vinterhalvåret (formiddage) og til torsdage i sommerhalvåret (aftener). Set ud fra omfanget af den arbejdsindsats der skal ydes, ønsker vi, at begge arbejdsdage bibeholdes, ligesom enhver indsats herudover er velkommen. I vore vedtægter står der, at A medlemmer har pligt til at arbejde på Rigmor - vi vil gerne fra bestyrelsens side gradbøje det lidt.

Vi har fuld forståelse for, at andre opgaver/interesser presser sig på, så der vil være mindre tid til Rigmor for en del af jer. Men kom når I kan. Uanset hvor meget eller lidt I har ydet på Rigmor, så er I en del af fællesskabet omkring Rigmor, og naturligvis også en del af det sociale liv omkring Rigmor. Så glem alt om dårlig samvittighed, for de af Jer, der måtte føle sådan. Vi vil meget hellere, at I kommer en gang imellem end, at I slet ikke kommer.

Heldigvis er det ikke arbejde alt sammen, og sjovest er det, når Rigmor er sejlende. Sidste år under generalforsamlingen var Rigmor på bedding. Udover den traditionelle overhaling med bundmaling og maling af fribordet, så skulle enkelte af de øverste planker på damtragten udskiftes. Men som det oftest går med gamle træskibe, så tog den ene planke den anden med og så fremdeles indtil hele tragten var væk. Så det blev til en helt ny damtragt, et noget større indgreb end beregnet, såvel tidsmæssigt som økonomisk.

Heldigvis ydede såvel A medlemmer som støttemedlemmer en ekstra indsats i de dage. Så ved fælles hjælp og med en god del goodwill fra Fregatten, hvor vi købte et par dages ekstern hjælp, lykkedes det at få Rigmor klar inden næste skib skulle på beddingen.

Nu var skibet igen flydende, men ikke sejlende. Motorfolket havde i vinterens løb givet motoren en ordentlig overhaling med nye lejer, stempelringe og ny brændstoftank, så hele puslespillet skulle samles, så Rigmor kunne sejle igen. Første tur var planlagt til TS´s pinsetræf i Nyhavn. Desværre var vi endnu uden motorkraft og Rigmors agterlønning så ganske mistrøstig ud - så Rigmor forblev i fiskerihavnen.

I juli deltog Rigmor i åben havn arrangementet på fiskerihavnen, samtidig med at det traditionelle årlige Blues and Food, arrangeret af Flyvefisken, blev afholdt. Motoren var endnu ikke klar, så Rigmor havde da kunstig Tuk-Tuk lyd på den dag.

I august var der åbent skib på Rigmor i forbindelse med De Maritime Dage. Da skibet ikke selv kunne sejle, fik vi skibet slæbt om til industrihavnen af det gode skib Karin. Tak til Poul for den indsats.

De maritime dage blev en stor succes for Rigmor. Det var her skibet rigtig blev til ”Hele Byens Skib”, takket være den fokus vores Protektor Troels Kløvedal gennem sit flotte foredrag om lørdagen fik rettet på Rigmor, og i det hele taget på hele Ebeltoft By som fiskeriby op gennem tiderne. Rigmors oprindelige ejere Keld og Ruth, som i den grad har bidraget til, at vi også har hele Rigmors historie blev samtidig udnævnt til ” Æresmedlemmer” af Ålekvasen Rigmor.

Motorfolkene knoklede under hele de Maritime dage på at få motoren op at køre, og pludselig søndag formiddag, hørte vi den herlige og stærkt savnede Tuk-Tuk lyd fra Rigmor, endelig var der kommet gang i maskineriet igen. Godt gået drenge.

Rigmor deltog tillige i Ebelfestivalen i efterårsferien, hvor Rigmor sejlede sammen med de små træjoller æbler fra ”Æbelø” til festpladsen nede ved Fregathavnen. Efterfølgende en tur til Skudehavnen, hvor amatørfiskerne havde det årlige arrangement med gratis smagsprøver af alt godt fra havet.

Herudover har flere af vore medlemmer lånt Rigmor til mindre private formål såsom fiskeri med garn og småturer på Vigen. Og om onsdagen fra kl. 19 til 21 har alle, under kyndig vejledning af Torben K., haft mulighed for at lære at sejle med Rigmor.

I marts i år havde TS 40 års jubilæum. TS havde udlagt til de lokale foreninger at markere dagen på en eller anden vis.  Fiskerihavnen dannede rammen om vores lokale arrangement med åbent skib, udstilling af joller, salg af øl og gratis smagsprøver. Flot vejr og en fin dag med masser af mennesker på havnen.

Socialt har der været arrangeret en udflugt til motormuseet i Grenå, såvel en stor som en spændende oplevelse. De der ikke var med får muligheden igen i forbindelse med Nordisk Kulturtræf i juli i år.

Øvrige sociale samvær har været Ålegilde i ”Børsen”,  hvor 10 kg. ål blev fortæret. I alt 300 små stykker ål, som Poul Erik tilberedte på fortræffelig vis, en hyggelig dag, som vi fremadrettet vil gøre til en årlig tilbagevendende begivenhed.

Så var der årets julefrokost, igen i år afholdt i sejlklubbens lokaler, og denne gang arrangeret som et sammenskudsgilde, hvor vi hver især bidrog med en del til det samlede julebord. En stor succes godt koordineret af Niels Chr. og Susanne.

Endelig havde Ebeltoft Træskibs Laug inviteret til den årlige fregatskafning på fregatten Jylland. Hyggeligt som altid - blot en skam så få møder op.

Kommende aktiviteter:
Lige nu er der stor travlhed på Rigmor, hvor Lars Johansen og Ole Sørensen som tovholdere laver et mægtigt flot stykke arbejde med udskiftning af en del af skandæk og dæk, og Torben Hansen som tovholder på motoren er i gang med de sidste finjusteringer, så Rigmor kan blive klar til TS´s pinsetræf i Marstal i år. Vi andre kan så give en hånd med, i det omfang vore evner forslår, og alle kan vi være med og yde en indsats på årets bedding-tur i uge 20, (Ugen med Kristi Himmelfarts Dag). Her skal Rigmor have ny bundmaling og fribordet trænger også til en omgang maling.

Næste større begivenhed er Nordisk KystkulturTræf i uge 28, her forventer vi besøg af et større antal både, danske som nordiske, vi kommer nærmere ind herpå umiddelbart efter generalforsamlingen.

I august deltagelse i Maritime Dage.
I oktober deltagelse i Æblefestivalen.

Herudover har vi arrangeret en del ture med Rigmor. Af sikkerhedsgrunde er der loft over, hvor mange personer Rigmor kan sejle med ad gangen. Derfor vil deltagelse ske efter først til mølleprincippet. Nærmere om disse tiltag efter generalforsamlingen.

Sluttelig en stor tak til den opbakning vi har fra vore støttemedlemmer og vore sponsorer.