REFERAT

Bestyrelsesmøde onsdag den 14. april 2021 kl. 17:00 i Den  røde hal.

Til stede: Jørn Uz Ruby, Palle Dannemand, Søren Høg, Uwe Beu, Oluf Hamann, Keld Farver, Adel Saroori, Torben Hansen.

Afbud: Irene Constantin

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
  Referat godkendt

   
 2. Orientering om ny aftale med Bønnerup værft. 
  Formanden redegjorde for et møde på Bønnerup værft mellem Mikael Brøgger og tre repræsentanter fra Rigmor (Jørn Uz Ruby, Steen Roar Petersen og Torben Hansen).
  Mødet kom i stand for at lave en ny plan efter bevillingen fra A.P. Møller Fonden, og det resulterede i en ny aftale om det arbejde, der skal udføres på Rigmor i år. Arbejdet er nedfældet i en aftale underskrevet af parterne. Det skal være færdigt 22. november 2021 og skal betales over tre omgange med i alt kr. 1.457.613. Arbejds- og betalingsplan er tilstillet A.P. Møller Fonden, som ønsker os held med arbejdet med håb om, at vi ikke kommer ud for ”for mange overraskelser.” Pengene kommer fra A. P. Møller (1.000.000), Skibsbevaringsfonden (300.000) og Rigmors kasse (157.613)

   
 3. Opdatering om arbejdet på værftet.
  Torben H. fortalte, at skruebladene er blevet demonteret og vil blive sendt til Hundested 22.4. Han selv og Steen Roar sørger for transporten. Formanden følger op med Mikael Brøgger om, hvornår arbejdet på Rigmor genoptages. I mellemtiden udarbejder Torben og Jørn Uz en ny arbejdsplan for foreningens aktive seniorer.

   
 4. Rigmors økonomi. 
  Den fungerende kasserer (Palle D.) kunne meddele, at kassebeholdningen pr. 14.4.2021 andrager kr. 380.000. Herfra går ca. kr. 160.000 som foreningens egenbetaling i forbindelse med værftsopholdet. Samtidig meldtes regnskabet klart til generalforsamlingen, som stadig er udsat, indtil myndighederne giver grønt lys.
  Desværre måtte Palle også konstatere, at et større antal medlemmer – trods henstilling i nyhedsbrev – stadig ikke har betalt kontingent. Der sendes en venlig reminder med opfordring om betaling.

   
 5. Eventuelt.
  På mødet blev det oplyst, at årets havnefest er aflyst. Bestyrelsen besluttede derfor at arbejde hen mod en sommerfest for Rigmors medlemmer, om muligt engang i august. Nærmere herom, når planerne materialiserer sig.

  Referent
  Jørn Uz