Bestyrelsen har afholdt møde den. 9. november 2016.

Kassereren forelagde en ændring til budgettet, vedrørende istandsættelse af  Biologen. Godkendt af bestyrelsen.

Kassereren meddelte, at han gerne stiller op igen, men så gerne, at et nyt bestyrelsesdmedlem  ”går i lære” og gradvist overtager jobbet som foreningens kasserer, når/hvis kassereren ikke ønsker at fortsætte.

Formanden meddelte, at han ønsker at fratræde formandsposten og bestyrelsesarbejdet – men er formentlig indstillet på at fortsætte, med en anden arbejdsfordeling i bestyrelsen end p.t. Spørgsmålet tages op et kommende bestyrelsesmøde.

Afrigning af Rigmors mast d. 19. november 2016, kl. 10.30 til 11.00. Formanden indkalder deltgagere og meddeler, at der er bespisning af aktive deltagere.

Rigmor Huset er udlånt til Kunstudstilling og Julemarked d. 27. november, 3. og 4. december. I forbindelse hermed, er der mulighed for at Rigmor kan deltage med udskænkning af ”Glühwein” og salg af enten vafler, æbleskiver eller pølser.

Generalforsamling fastsættes til den 19. februar 2017. Den tilrettelægges nærmere på det nye års første bestyrelsesmøde.

Køberen af Anne-Lise, ønsker papirer på skibet. Bestyrelsen besluttede at overdrage ham tegninger til renovering og budgetoverslaget. Han får også dokumentet over skibets status som bevaringsværdigt fartøj samt tilbud om at købe træet til styrehuset.