Bestyrelsen har afholdt møde den 8. juni 2016 kl. 17.00

Kassereren fremlagde regnskab og konstaterede med tilfredshed, at der fortsat er en sund økonomi i foreningen - selv efter reparation/udskiftning af Rigmors skrue og aksel.

Det faglige Råd udarbejder plan for istandsættelse af Biologen hen over vinteren, når arbejdet med Mary er afsluttet. Der udarbejder ligeledes et forslag til "læ og regnly", som skal kunne anvendes under sejlads med Rigmor.

Der udarbejdes snarest forslag til et arrangement for vore sponsorer, forslag til hvervning af nye sponsorer og støttemedlemmer, samt et møde for de nye støttemedlemmer.

Det tilstræbes, at færdiggørelse af Mary fremskyndes, herunder montering af motor, bundbrædder og syning af sejl. Bestyrelsen besluttede endvidere, efter loyal aftale med den tidligere ejer af Anne-Lise, at sætte hende på auktion.

Næste store arrangement er Havnefesten den 8. - 10. juli i Fiskerihavnen. Program for arrangementet er snart klar og vil forhåbentlig være med til at synliggørelse det fantastiske havnemiljø vi finder i Fiskerihavnen. Vi har som sædvanlig brug for frivillige hænder til hjælp ved arrangementet, herunder fremskafning af "lopper" til Rigmors Loppemarked i FMF huset.

Vi afholder vanen tro arrangementet om søndagen den 10. juli kl. 13.00, hvor vi serverer helstegt pattegris.

Calle Petersen overtager "skafningen" af diverse drikkevarer på de forskellige destinationer i Rigmors regi, herunder administration af ølkassen.

Formanden fortalte, at tildeling af "Jomfruen" ved Pinsestævnet i Nakskov, var sket efter indstilling fra en enig bestyrelse i Træskibssammenslutningen. Formanden ønskede alle tillykke med resultatet.