REFERAT
Bestyrelsesmøde  onsdag d. 18. Januar 2018, kl. 17.00 i Rigmor Huset.

Til stede: Torkil Pugh, Jørgen Petersen, Søren Høg, Jørn Uz, Calle Petersen.

DAGSORDEN

 1. Godkendelse af mødereferat fra d. 8. november 2017. Bestyrelsen går i tænkeboks for at finde et nyt bestyrelsesmedlem eller suppleant, der gradvis kan overtage JP’s funktion som kasserer.
 1. Økonomi, herunder godkendelse af det fremlagte budget for 2018. JP fremlagde et årsregnskab godkendt af foreningens revisor, som viste et overskud.
 2. Implementering af Rigmors nyerhvervede AIS? 
  Steen Roar Pedersen var fraværende på mødet, men fremsendte følgende mail:
  "Status på AIS installation: I løbet af vinteren/foråret vil Jørgen (vores medlem i Esbjerg) og undertegnede montere så meget som muligt af udstyret, endelig installation og test vil først kunne udføres når vi har fået rejst mesanmasten, og alle antenner er på plads."
 3. Godkendelse af dagsordenen til generalforsamling d. 17.02. 2018. OK.
  JP meddelte, at Luffe har sagt ja til at være dirigent på mødet.
 4. Fastlæggelse af årsplan for 2018 - Der afholdes bestyrelsesmøder den anden onsdag i måneden. I månederne juni, juli, august og september sejles der aftentur med Rigmor, hvis vejret tillader. Øvrige aktiviteter, se Møde- og aktivitetskalenderen
 5. Orientering om Vild med Vand/maleriudstilling juni 2018. Ny udstiller i den Røde Hal er Bente E. Endersen. JP, Elsbeth og Niels Læssøe arrangerer.
 6. Opfølgningspunkter:
 • Julefrokosten, evaluering - JUR meldte om fin tilslutning til julefrokosten og gnidningsfrit samarbejde i festudvalget. Arrangementet gav et overskud på kr. 2.651,50.
 • Julemarkedet, evaluering - JUR fortalte om markedet. Næste år vil alle foreninger i den Røde Hal blive inviteret til at deltage i arrangementet, boder vil blive rejst uden for hallen, der er taget kontakt med handelsstandsforeningen m.h.p. et samarbejde omkring annoncering og koordinering. Festudvalget vil særskilt tage kontakt til handlende på havnen for at få dem til at deltage i arrangementet. I år gav markedet kr. 4.700 i overskud.
 • Læsejl til Rigmor under sejlads - Intet nyt
 • ​Nye sejl til Mary er i nu sat ordre. Calle orienterede om tilbuddet, omfanget og betalingen. Calle meddelte at sejl skulle være færdige om en måned. Finansieringen er på plads.  ​                       

Eventuelt: JUR efterlyste en diskussion om mere sejlads med Rigmor i sommermånederne, planlagt i god tid og udsendt til medlemmerne. Baggrunden var et ønske om at give medlemmerne et bedre tilbud og foreningen et argument for at rekruttere flere, særligt yngre medlemmer. Han foreslog punktet evt. rejst på generalforsamlingen. Det medførte en debat om antallet af skippere, og der var enighed om, at spørgsmålet skal drøftes med kredsen af skippere.

Jørn Uz Ruby
Næstformand