Årsberetning - blev suppleret med billeder i Power Point

Formanden indledte generalforsmalingen med at mindes tre af foreningens medlemmer, der døde sidste år: vores protektor Troels Kløvedal, Pavia Hamann og Niels Christian Hvillum. Lad os samtidig gratulere hinanden med, at Calle stadig er iblandt os, for det var da tæt på, da han for tre uger siden måtte igennem en alvorlig operation og en voldsom forskrækkelse på Randers sygehus. Vi vender tilbage til Calle under punktet valg til bestyrelsen.

For et år siden overtog en ny bestyrelse ansvaret for Rigmor. Efter ti år slap den gamle formand Torkil Pugh roret, hans næstformand Thorkild Hansen var året forinden gået fra borde og foreningens mangeårige økonomiske troldmand, Jørgen Petersen, havde fundet en lærling, som gradvist skulle overtage kassererens rolle.

De tre har i alle årene udgjort hjørnestenen i foreningens arbejde. De har sørget for, at Rigmor i dag er et af Danmarks bedst bevarede fiskerifartøjer, som ikke længere er i erhvervsmæssig drift. De tre har sørget for, at der er opbygget et solidt fagligt og socialt netværk omkring skibet, og at vi som forening i dag indtager en nøglerolle i formidlingen af den maritime kulturarv i Ebeltoft. Det skylder vi dem en stor tak for.

Efter generalforsamlingen sidste år konstituerede den nye bestyrelse sig efter vedtægterne, valgte ny formand, ny næstformand, ny kasserer, og ny sekretær. Som det fremgår: undertegnede, Palle Dannemand, Adel Saroori og Irene Constantin. De øvrige medlemmer af bestyrelsen er gamle kendinge, som i årevis har været med til at sikre driften af vores forening: Uwe Beu, Søren Høg, Calle Petersen og Torben Kirkegaard.

PÅ BEDDING – I foråret sejlede vi Rigmor til Fregathavnens bedding. Vi havde konstateret, at to bord i bagbords side skulle udskiftes. Det er dem, Uwe peger på her. At det var et større arbejde og blev en dyr affære, vidste vi.

Men at Rigmor også havde råd i agterstævnen, opdagede vi først, da hun var kommet på bedding. Der blev indkaldt til krisemøde i Fagligt Råd og efter konsultationer med fregatværftets folk besluttede vi at lukke hullet agter, indtil vi havde rådført os med Skibsbevaringsfonden. Inden da indhentede vi tilbud fra henholdsvis Fregatværftet og fra Bønnerup værft. Vores dilemma var både økonomisk og fagligt. Hvis skaden agter skulle udbedres fagmæssigt korrekt, ville begge tilbud sende Rigmors kasse til tælling.

Derfor besluttede vi at lukke hullet agter midlertidigt og reparere Rigmor, som vi plejer, altså udlusning, kalfatring, bundmaling m.m., så det gode skib kunne komme ud at sejle til glæde for medlemmerne.

Derefter indkaldte vi John Walsted fra Skibsbevaringsfonden for at gennemgå skibet sammen med ham og de to skibssagkyndige fra hhv. Fregatværftet og Bønnerup værft, Claus Skotte-Lund og Mikael Brøgger. På baggrund af deres gennemgang udarbejdede John Walsted en rapport over skibets tilstand og lavede en omfattende restaureringsplan. 

De mørke skyer over Rigmors fremtid gik heldigvis ikke ud over glæden ved at sejle. Steen Roar havde planlagt årets tur til Pinsestævnet i Holbæk, som forløb planmæssigt med den erfarne skipper ved roret og med Biologen på slæb.

Senere drog en lille flok til det årlige motortræf i Hundested. Næstformanden, der var udnævnt til kahytsjomfru på turen, stolede tilsyneladende ikke på sikkerhedsudstyret ombord og havde derfor medbragt egen redningsplanke.

Turen blev af alle deltagere betegnet som en stor succes. Der blev udvekslet hilsner både til søs og under festlige former på kajen.

Årets havnefest blev markeret med sædvanlig festivitas. Cirkus for børn og gøglermusik for barnlige sjæle leveret af foreningens lirekassemand iført gallauniform. Og så havde vi besøg af vores søsterskib, ålekvasen Anna af Århus.

Udover cirkus på plænen var det helt store tilløbsstykke for børnene fiskedammen i Rigmors kvase.

Når der var fangst blev fiskene renset og flået af kyndige fritidsfiskere.

Havnefesten blev skudt i gang med en fernisering i Den Røde Hal, hvor vi havde arrangeret en fotoudstilling i anledning af Rigmors 10-års jubilæum. Den tidligere formand og initiativtager til foreningen, Torkil Pugh, fortalte om foreningens tilblivelse og Rigmors historie gennem de første 10 år. Borgmester Ole Bollesen lagde også vejen forbi og ønskede os alt mulig held med arbejdet fremover.

Mange af Rigmors venner lagde vejen forbi udstillingen og fik sig et glas serveret af Rigmors havfruer, som iført tækkelige forklæder sørgede godt for gæsterne.

Udstillingen var åben under hele havnefesten og blev besøgt af rigtig mange interesserede. Sidste billede i udstillingen var en opfordring til sponsorer om at henvende sig til formanden, hvis de ønskede at bidrage til Rigmors fortsatte vedligeholdelse. Om det skyldtes den opfordring, eller snarere en af havfruernes tryllerier, skal jeg lade være usagt, men i hvert fald meldte en hovedsponsor sig ikke længe efter og tegnede sig for et sponsorat på kr. 100.000 fordelt over de næste 10 år. Det lunede gevaldigt og pyntede på regnskabet.

Hen på sensommeren lagde vi fra kaj en tidlig morgen med kurs mod Samsø og med Torben Kirkegaard ved roret. Tågen var tæt som ærtesuppe, men takket være dygtig navigation snittede vi bøjerne og nåede sikkert i havn, hvor en herlig frokost ventede. Under frokosten gik snakken lystigt om godt sømandskab - og der var bred enighed om, at vi ikke skulle lægge os efter samsingernes fortolkning af havnemanøvrer. Efter så mange strabadser er der vel ikke noget at sige til, at en del af mandskabet trængte til en morfar på hjemturen.

Godt udhvilede kunne vi tage fat på opgaverne på landjorden. Der skulle laves ny terrasse bag Den Røde Hal - og så trængte hallen til en ordentlig overhaling. Næstformanden udførte et flot svendestykke i foreningen – ikke bare som tovholder, men også livline til kommunen. Selvom Den Røde Hal jo er hjemsted for fire foreninger, var det Rigmors folk, der udførte det store arbejde. Det kan vi være stolte af.

Rigmor satte også i 2019 sit præg på årets Kystkulturfestival. Med de muntre havfruer i pølsevognen var der ikke noget at sige til, at salget slog alle rekorder.

Også ved Funny Boat Race deltog Rigmor med Ølkvasen. Hvilken placering det blev til, fortoner sig i sommerdisen. 

Årets julefrokost var som sædvanligt arrangeret som sammenskudsgilde med omkring 40 deltagere, og det blev afviklet efter festudvalgets kyndige retningslinjer i Skudehavnens Fælleshus.

Store kræfter var i år lagt i julemarkedet, som var godt besøgt og en hyggelig afslutning på sæsonen.

Stemningen var i top, mange børn fulgte med store øjne små metalbåde, der futtede omkring i et mosbegroet landskab, venner mødtes over et glas gløgg og pølsevognen, som nu tilhører foreningen, langede ristede hotdogs over disken. Også denne gang bidrog julemarkedet positivt til Rigmors regnskab.

For en måned siden holdt vi et møde i sejladsudvalget for at få styr på årets aktiviteter til søs. Vi tilrettelagde sejlsæsonen 2020 og genoplivede forsøget på at uddanne nogle flere skippere, så vi kan få mere glæde af Rigmor. Løsningen blev en individuel undervisningsplan, hvor Torben Kirkegaard underviser Uwe Beu og Torkil Pugh, mens Sonnich Jensen underviser Keld Farver og Torben Hansen. Steen Roar vil stå for undervisning i fortøjning og havnemanøvrer. Vi håber, at den plan vil give os fire nye skippere, som kan aflaste de gamle garvede.

Årets sejladser blev på samme møde planlagt, så vi i pinsen sejler til det traditionelle Træskibstræf i Aalborg den 29. – 31. maj. . Steen Roar sejler Rigmor til Aalborg med afgang fra Ebeltoft tidligt 27. maj. Sonnich sejler Rigmor hjem 2. juni.

Fra den 31. juli til 3. august sejler Torben Kirkegaard til Sejerø og den 11.-13 september står han for endnu en tur til Samsø, denne gang til Ballen. I hele sejlsæsonen fortsætter vores Onsdagsture på Vigen, når vejret tillader. Alt sammen bliver naturligvis kommunikeret ud til jer, så I kan melde jer til de ture, der passer jer bedst.

Vi besluttede også, at medlemmerne skal kunne bruge vores joller Mary og Biologen noget mere. Alle medlemmer med duelighedsbevis skal have adgang til at sejle med jollerne efter instruktion, som Ole Sørensen og Torben Hansen står for. Vi forsøger at skaffe sejl til Biologen og organisere sejladser med jollerne om onsdagen samtidig med Rigmor-sejladser.

Som tidligere nævnt har vi indledt et samarbejde med Skibsbevaringsfonden. Fondens nye leder John Walsted har udarbejdet en langsigtet restaureringsplan for Rigmor. Planen rækker mange år ud i fremtiden. For en uge siden lagde vi sidste hånd på det udbudsmateriale, som vi har destilleret ud Walsteds rapport og sendt det ud til to værfter: Fregatværftet i Ebeltoft og Træskibsværftet i Bønnerup. Vi har bedt værfterne om at vende tilbage med deres tilbud inden 25. februar, så vi kan nå at ansøge Skibsbevaringsfonden om midler til at sætte arbejdet i gang.

Ansøgningsfristen til Skibsbevaringsfonden er 1. marts. Derfor er planen at trække Rigmor på bedding som vanligt i påsken og reparere hende nødtørftigt. Efter sæsonen ultimo september eller primo oktober, sejler vi Rigmor til det værft, der har givet det bedste bud. Og her sættes 1. etape i restaureringsplanen i værk. Den tager udgangspunkt i ”udskiftning af agterstævnen og de følgearbejder, der er hensigtsmæssige at tage sig af i den sammenhæng”, som det hedder i rapporten. De øvrige etaper omfatter udskiftning af forstævnen, udskiftning af skandæk og støtter, udskiftning af dæksplanker, ruftag og forlukaf og en mulig overhaling af maskinen. Alt sammen beskrevet i John Walsteds rapport, som vi vil lægge ud på hjemmesiden, så medlemmerne kan følge med i arbejdet.

Det var ordene i formandens beretning, som hermed overdrages til generalforsamlingen.