REFERAT
Af bestyrelsesmøde  onsdag d. 12. april 2017 kl. 17.00,

Til stede:       Torkil Pugh, Jørgen Petersen, Steen Roar Pedersen,
                     Søren Høg, Jørn Uz, Calle Petersen
Suppleanter:   ingen

DAGSORDEN

 1. Godkendelse af mødereferat fra 22. marts 2017. Referat godkendt.
 2. Økonomi, herunder medlems status. JP forelagde bogføring, som viste: indbetalt kontingent fra A-medlemmer, støttemedlemmer og sponsor. Blandt sponsorer har kun SH indbetalt.
 3. Fundraising. Nyt?? - Intet nyt
 4. Tænketanken. Tænketanken har foreslået loppemarked to gange årligt. TP vil undersøge reglerne for momsfritagelse. CP advarede mod for mange overskydende lopper. Bestyrelsen enige om at prøve med to loppemarkeder om året. Forslag om raslebøsser i butikker blev afvist, men blev erstattet af et forslag om at opstille en krukke ved f.eks. pølsesalg, så kunder evt. kunne donere byttepenge til Rigmor
 5. Sponsorer arrangement. Nyt? - SH fortsætter dialog med evt. ny sponsor
  Opfølgningspunkter.
  Vild med vand d. 10. juni. Hvad gør vi, og hvem er ansvarlig? Der arrangeres put ’n take på Rigmor og opstilles pølsevogn v CP. 
  Havnefesten d. 7. til d. 9. juli. Nuværende stade.Første møde med Hagemann og Stockfleth afholdt. Calle præsenterede liste med Rigmor-aktiviteter, som han opfordrede folk til at skrive sig på som tovholdere. SH har søgt kommunen om tilladelse til bannere og TP tager sig af kontakten til Mols Gårdbryggeri og søger spiritusbevilling samt øvrige tilladelser fra myndighederne. 
  Ebeltoft Kystkultur Festival. Er vi med?? Flere medlemmer af bestyrelsen var betænkelige ved finansieringen af arrangementet og akkumuleringen af overskud uden klar fordelingsnøgle i tilfælde af foreningens opløsning. Bestyrelsen ytrede derfor ønske om at se regnskaber og vedtægter for foreningen/aktiviteterne, inden vi tager stilling til evt. deltagelse. 
  Formidling af sejlture ud til medlemmer. Hvilken procedure? Følgende procedure blev vedtaget: Jørgen Petersen annoncerer onsdags- og søndagssejladser to dage i forvejen, altså hhv. om mandagen og fredagen. Medlemmerne opfordres til at melde tilbage til Jørgen P. efter princippet først til mølle. Når listen er fuld, eller senest lørdag kl. 17 og onsdag kl. 16, sender Jørgen P. listen med tilmeldte til skipper. Længere ture annonceres i så god tid som muligt. Hvis turene indebærer overnatning eller anløb af flere havne, udnævnes tovholder, der kan koordinere af- og påmønstring samt kørelejlighed med andre medlemmer.
 6. Filmprojek. Er der nyt? Intet nyt
 7. Varmepumpedonationen. TP sender takkeskrivelse til donator og JP retter budgettet, så det bevilgede beløb til varmepumpe slettes.
 8. Evaluering af bedding opholdet. Beddingturen blev klaret på fem dage. Vejret var fint og humøret højt, ikke mindst takket være forplejning med morgenmad og frokost undervejs. Kommunikationen til deltagerne kunne have været bedre. Af materialer blev der brugt 20 liter bundmaling, 7,5 l kutterblå maling, 6 l primer, 4 l fortynder og 3 stk. tærezink. 
  Fregat Hans - For sin rådgivning har TP sendt en flaske Rigmor-snaps til Hans Olsen og chokolade til hans kone. Torben K. havde foreslået, at vi gav Hans Olsen et gratis støttemedlemsskab for hans sagkyndige bistand. Det tilsluttede bestyrelsen sig.                           
 9. Evt: - ALLE ØNSKEDE HINANDEN EN GOD PÅSKE