Bestyrelsen har afholdt ekstraordinært møde den 6. december 2016

Mødet var ekstraordinært indkaldt med det ene emne at søge aflastning for formandens mange opgaver.

Indledningsvis diskuterede bestyrelsen, om Rigmor evt. deltog i for mange arrangementer.
Kassereren gjorde opmærksom på, at Rigmor som modtager af LAG-midler var forpligtet i fem år til at deltage i alle havne- og kystnære arrangementer.

Forespørgsel om vi af økonomiske grunde havde råd til at sige nej til at deltage i arrangementer. Formanden oplyste, at Vild med Vand-arrangementet og Kystkulturfestivalen ikke genererede mange penge til foreningen, men at Naturparken havde lovet at skaffe penge til Kystkulturfestivalen. Derfor ville det ikke være hensigtsmæssigt at skrotte den. Det anførtes, at det ville være godt, at optræde sammen med Naturparkens logo.

Fordeling af ansvar for arbejdsopgaver i bestyrelsen:
Ålegilde i marts måned - Torkil Pugh
Bedding i påsken - Torben Kirkegaard
Pinsestævne - Torkil Pugh
Vild med Vand i juni (mødedeltagelse) – Søren Høg
Havnefest i juli - Calle Petersen
Kystkulturfestival i august - Calle Petersen
Ebelfestival i oktober - Torben Kirkegaard
Rigmor Julefrokost i november - Torkil Pugh
Onsdagssejladser - Jørn Uz Ruby
Skipperuddannelse - Jørn Uz Ruby