Som Aktive medlemmer optages personer, gerne med kompetencer inden for træskibe, træskibsbygning, vedligehold, fiskeri, beslægtede fagområder eller administrativ indsigt. Det forventes, at medlemmerne, om muligt, yder en frivillig arbejdsindsats med restaurering og drift af Ålekvasen Rigmor.

Sekretær
Søren Høg

Bestyrelsesmedlem
Torben Hansen

Aktivt medlem
Ole Sørensen

Aktivt medlem
Thorkild Hansen

Aktivt medlem
Bent Jensen

Aktivt medlem
Henrik Bencke

Aktivt medlem
Guna Petersen

Aktivt medlem
Uwe Beu

Associeret medlem
Jens A. Jensen

Næstformand
Palle Dannemand

Bestyrelsesmedlem
Oluf Hamann

1. Bestyrelsessuppleant
Sonnich Jensen

Aktivt medlem
Carl Petersen (Calle)

Aktivt medlem
Jørgen Bækdahl

Aktivt medlem
Niels Vinther

Aktivt medlem
Ebbe Eide

Aktivt medlem
Jes Brinch Nielsen

Aktivt medlem
Tove Mikkelsen

Kasserer
Knud Erik Nielsen

Bestyrelsesmedlem
Keld Farver

2. Bestyrelsessuppleant
Steen Roar Pedersen 

Aktivt medlem
Torkil Pugh

Aktivt medlem
Adel Saroori

Aktivt medlem
Anders Vinther

Aktivt medlem
Torben Kirkegård

Aktivt medlem
Morten Dannemand