REFERAT
Bestyrelsesmøde  onsdag d. 8. November  2017 kl. 17.00 hos Jørgen Pedersen.

Til stede: Torkil Pugh, Jørgen Petersen, Torben Kirkegaard, Steen Roar Pedersen, Søren Høg, Jørn Uz, Calle Petersen

Fraværende:   Uwe Beu, Niels Vinther 

DAGSORDEN

 1. Godkendelse af møde referat fra d. 11. oktober 2017 - OK.
 2. Økonomi herunder budget for 2018 blev vedtaget.
 3. AIS, nuværende stade? Torkil kontakter Einar
 4. Generalforsamling 2018, dato og dagsorden. Aktivitetshuset er bestilt til lørdag den 17.02.2018 kl. 10,00. Alle modtager genvalg, undtagen Steen Roar Pedersen. Bestyrelsen går i tænkeboks inden næste bestyrelsesmøde for at finde nyt emne til erstatning af Steen og ny kasserer til at overtage kassererposten hvis vores nuværende kasserer må melde forfald.
 5. Opfølgningspunkter:
 • Julefrokosten - Jørn Uz redegjorde for arbejdet: Alt er klart til den store fest. 38 har meldt sig pr. 9. november. Marianne og Jørn arbejder videre med menuen og holder alle engagerede til ilden.
 • Julemarkedet
 • Også julemarkedet er på skinner. 4 boder rejses, café indrettes, hallen pyntes. Torkil aflyser Gårdbryg, i stedet sælges Tuborgs juleøl. Elsbet har lavet plakat, som Søren Høg kopierer i 6 stk. laminerede A3 format og 20 stk. A4 karton format. Torkil havde indhentet spiritusbevilling, Jørn Uz anmelder arrangementet til brandvæsnet.
 • Læsejl til Rigmor under sejlads - Intet nyt

Sejl til Mary, Ole Sørensen prøvesejler de sejl, vi selv har flikket sammen samtidig med at Calle indhenter et uforpligtende tilbud på et professionelt syet sejl til Rigmor. Uanset udfaldet kan tilbuddet bruges i forbindelse med, at vi ansøger Nationalparken om de vil bevillige os sejlene.

 • Vi får syet nye sejl til Mary. SH søger støtte til betaling. Ole Sørensen havde anbefalet, at Mary rigges uden topsejl. Calle insisterede på, at Mary skal rigges med alle sejl, inklusive topsejl.
 • Sponsorer arrangement - Intet nyt
 1. Evt: Torkil oplyste, at joller tages op og Rigmor afrigges den 18. november kl. 9,00. Ole S. overtager Einars arbejde med at vedligeholdt tovværk og taljer. Steen mente, at det var overflødigt at afrigge Rigmor. Torkil argumenterede med, at det ville være for besværligt at give Rigmor ”vinterfrakken” på, hvis mast og rig stadig var på skibet.

Jørn Uz Ruby,
Referent, næstformand