REFERAT

Bestyrelsesmøde onsdag d. 9. januar 2019 kl. 17.00 i Rigmor Huset.

Til stede: Torkil Pugh, Jørn Uz, Torben Kirkegaard, Calle Petersen, Adel Saroori, Palle Dannemand, Oluf Hamann, Uwe Beu

Fraværende: Søren Høg

DAGSORDEN

Godkendelse af mødereferat fra d. 24. oktober 2018. OK

Troels Kløvedal.
Jørn Uz skriver mindeord til hjemmesiden.

Økonomi, orientering.
Adel tjekker inden næste bestyrelsesmøde, om der er betalt for leje af sejlklubben og melder tilbage til Torkil P.

Jørn Uz undrede sig over, at aftalen om udgiften til forklæder til julemarkedet var steget med ca. kr. 2.000,- selvom Søren Høgs opgave bestod i at skaffe billigere forklæder. TP forklarede, at man (dvs. TP og SH) havde besluttet at få fremstillet 25 forklæder i stedet for de 10, som oprindeligt var aftalt. Det var så tanken, at forklæderne med Rigmors logo kunne sælges med en fortjeneste, der kunne kompensere for merudgiften.

Budget 2019
Adel forbereder endeligt budget til næste bestyrelsesmøde.
MobilePay nr. ??
TP sender liste over bestyrelsesmedlemmers data, navn, fødselsdato, adresse til Adel, så han kan få Mobile Pay etableret.
Kriterier for optagelse af nye A medlemmer. Et A-medlem havde ønsket at få overført sit medlemskab til familiemedlem. Bestyrelsen godkendte overførslen.

Jørn Uz rejste spørgsmålet om det hensigtsmæssige i at opretholde reglen om, at A-medlemmer udover et større årligt kontingent og arbejdspligt i foreningen også skulle indbetale kr. 2.000,- i depositum. Spørgsmålet blev problematiseret, fordi det kan vise sig vanskeligt at rekruttere medlemmer til bestyrelsen. Problemet er ikker presserende og derfor udskudt.  

Indkøb af reservedele til Rigmor
En delegation fra Fagligt Råd havde anskaffet reservedele til Rigmors motor. TP var tilsyneladende ikke blevet tilstrækkeligt informeret om sagen og beklagede dette. Efter nærmere orientering på mødet blev problemet afklaret og finansieringen via en PD-løsning godkendt.

Årsmøde i FMF d. 15. januar. (Rigmor repræsentant).
Hidtil har Torkil Pugh været Rigmors repræsentant i FMF og tovholder for husets drift. TP trækker sig nu som repræsentant for Rigmor, og bestyrelsen besluttede i stedet at indstille Torben Kirkegaard som Rigmors repræsentant.

Generalforsamling d. 16. februar. (Hvem gør hvad?)
Luffe låser op og sætter varme på, Kalle sørger for drikkevarer, Uwe indkøber sild, Torkil køber ost, brød, smør og kaffe, Torben K. laver karrysalat og Karen S., Bibbe, Bodil og Vibs hjælper med anretning.

Årsplan 2019

På generalforsamling vil TP nævne en del af programmet for 2019, bl.a.:

Beddingtur i påsken, Havnefesten, Vild med vand, Kystkulturfestivalen, 10-års jubilæet, Pinsestævne i Holbæk, Rom Regatta og nyt program for uddannelse af nye skippere.

 

Opfølgningspunkter: 
10 års jubilæum 17. juni 2019. Ansøgning afsendt tidsmæssigt, intet nyt endnu.
Evaluering af Julefrokosten og Julemarkedet. Overskuddet fra julefrokost og julemarked afklares mellem Kalle og Adel.

Formandsskiftet.
Når de øvrige medlemmer har nået en afklaring om spørgsmålet, orienteres TP. Dog senest på næste bestyrelsesmøde.

Eventuelt: 
Palle Dannemand oplyste, at svejseværk var leveret som aftalt og opvaskemaskine til den Røde Hal stod klar.

Referent Jørn Uz Ruby