REFERAT
Bestyrelsesmøde  onsdag d. 11. Oktober  2017 kl. 17.00 i Rigmor Huset.

Til stede: Torkil Pugh, Jørgen Petersen, Torben Kirkegaard, Søren Høg, Jørn Uz, Calle Petersen og Uwe Beu.

DAGSORDEN

 

 1. Referat af møde den 13. september 2017 blev godkendt.Økonomi - er fortsat
 2. fornuftig
 3. Fundraising - Intet nyt punktet nedlægges
 4. AIS stade - bestyrelsen afventer tilbagemelding fra Steen og Einar.
 5. Orientering om festudvalgets sammensætning og herunder tiltag til  kommende arrangementer såsom ålegilde, julefrokost og julemarked.JR fortalte, at ti medlemmer har meldt sig til festudvalget, som foreløbig har afholdt ét møde. Her behandlede udvalget primært de nærmeste fester: julefrokosten, julemarked i den Røde Hal og næste års havnefest. Udvalget foreslog ålegildet udsat til næste år i oktober. Niels Chr. Hvillum og Susanne har meldt fra som tovholdere til julefrokosten. JR lovede at spørge andre i udvalget. Hvis ingen melder sig, påtager JR og Marianne sig rollen som tovholdere for julefrokosten 25. nov. 2017, som starter i Skudehavnens Fælleshus kl. 18,00. Torkil udsender indbydelse og opfordrer medlemmerne om at byde ind med retter. Derefter overlades det videre forløb til tovholder(ne). Ang. julemarkedet: Torkil orienterer de øvrige foreninger i den Røde Hal om arrangementet og søger spiritusbevilling. JR har talt med brandmyndighederne, som ikke kræver særlige foranstaltninger, medmindre der befinder sig over 150 personer i lokalet. Flere bestyrelsesmedlemmer foreslog, at der udover de sædvanlige drikkevarer også blev udbudt gløgg og æbleskiver.

  Næste års havnefest blev ikke drøftet på bestyrelsesmødet, dog meldte formanden ud, at han ikke ønsker at være tovholder eller ansvarlig for teltrejsningen.
   
 6. Optagelse af nyt A medlem: Bestyrelsen indstillilling af et nyt A-medlem blev godkendt. Det nye medlem har sponseret luft til luft varmepumpen, der er installeret i Rigmor Huset.
 7. Regler for brug af Rigmor. Formanden påpegede, at Rigmor flere gange havde være ude at sejle, uden at nogen på forhånd var blevet orienteret. Bestyrelsen vedtog, at reglen for fremtiden er, at bestyrelsen skal orienteres, når nogen ønsker at benytte skibet til sejlads.
   
 8. Opfølgningspunkter
 • Læsejl til Rigmor under sejlads - Uwe og Ole arbejder videre med overdækningssejl til agterstavnen
 • Sejl til Mary, Ole Sørensen prøvesejler de sejl, vi selv har flikket sammen samtidig med at Calle indhenter et uforpligtende tilbud på et professionelt syet sejl til Rigmor. ‚ÄčDer afventes tilbagemelding fra Ole og Torben H. Calle har forsøgt at kontakte sejlmager, men han var bortrejst. Kontakter ham igen.
 • Sponsorer arrangement - Intet nyt.
 1. Evt: Flere foreslog, at generalforsamlingen blev punkt på næste bestyrelsesmødes dagsorden

Rererent Jørn Uz Ruby