REFERAT
Bestyrelsesmøde  onsdag d. 13. september 2017 kl. 17.00 i Rigmor Huset.

Til stede: Torkil Pugh, Jørgen Petersen, Torben Kirkegaard, Steen Roar Pedersen, Jørn Uz, Calle Petersen, Uwe Beu, 

DAGSORDEN

1 - Godkendelse af mødereferat fra d. 9. august 2017.
Referat godkendt.

2 - Økonomi.
Budget for Rigmor forhøjes til kr. 36.000,-.

3 - Fundraising.
Intet nyt.

4 - AIS, nuværende stade?
Bestyrelsen afventer besked fra Furomo via Steen

5 - Medlemsmødet, herunder dagsorden og organisering af sildebord/kaffe arrangement.
Sild, brød, smør og ost er afhentet i Kvickly. Lørdag kl. 9,00 mødes Torkil P., Jørn Uz og Marianne M i Den Røde Hal og dækker bord. Jørgen P. medbringer Gammel Dansk, som sponsoreres til mødet.

6 - Havbrugsgruppen i Ebeltoft, orientering.
Bestyrelsen er i princippet enig i at deltage i alle relevante havneaktiviteter. Spørgsmålet om, hvilket niveau foreningen skal deltage på, er stadig til diskussion og bliver lagt frem på medlemsmødet lørdag 16.9. i Den Røde Hal.

7 - Opfølgningspunkter

  1. Overdækningssejl til Rigmor i havn.
  2. Sejlet fungerer fint og bibeholdes indtil videre
  3. Læsejl til Rigmor under sejlads
  4. Ole S. og Jørn Uz inspicerede torsdag Rigmor mhp. en overdækning. Vi blev enige om, at det forhåndenværende sejl i hallen kan bruges ved at trække et afpasset stykke over en rundholt, som fastgøres på mast og agterbom. På den måde kommer det ikke til at blokere for skippers udsyn. Ole S. og Jørn Uz går videre med planen.
  5. Sejl til Mary
  6. Ole S. og Sonnich afprøver sejlet i blæst
  7. Kriterier for brugen af Mary
  8. Torben H. ansvarlig for olie og brændstof til Mary. Alle der ønsker at benytte Mary skal have modtaget instruks af Torben H., betale 20 kr. pr. time motoren er i gang og huske at udfylde kalender.
  9. Sponsor arrangement. Tidligere sponsor er med igen. Nyt A-medlem har meldt sig.

8 - Evt:
Intet under dette punkt