REFERAT

Bestyrelsesmøde onsdag den 10. marts 2021 kl. 17:00 ved Palle Dannemand.

Til stede: Jørn Uz Ruby, Palle Dannemand, Søren Høg, Uwe Beu, Oluf Hamann, Irene Constantin, Keld Farver, Adel Saroori,Torben Hansen.
 

1: Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat godkendt.

2: Orientering om bevilling fra A.P. Møller Fonden
Som allerede orienteret i nyhedsbrev til medlemmerne, har A.P. Møllerfonden bevilget kr. 1.000.000 til Rigmors ’redningsplan’, hvilket naturligvis har affødt stor glæde. Donationen medvirker til, at vi nu kan iværksætte en langt mere omfattende og hurtigere istandsættelse af Rigmor. 

3: Møde med værftet i Bønnerup.
Jørn Uz samt en gruppe af vores eksperter har afholdt et møde med Mikael Brøgger fra Bønnerup Strand Skibs- og Bådebyggeri ApS. Den nuværende arbejdsplan ændres til nye datoer for Rigmors istandsættelse, som nu kan forventes helt istandsat i indeværende år
 - imod den oprindelige 5 årige tidsplan. Den nye plan betyder, at Rigmor forventes sejlklar ultimo november 2021.

4. Rigmors økonomi.
Bestyrelsen kunne, med de seneste donationer m.m., konstatere, at Foreningen har en god og sund økonomi.

Referent
Irene Constantin