REFERAT

Bestyrelsesmøde onsdag d. 13. februar 2019 kl. 17.00 i Rigmor Huset.

Til stede: Torkil Pugh, Jørn Uz, Torben Kirkegaard, Calle Petersen, Adel Saroori, Palle Dannemand, Uwe Beu, Søren Høg

Fraværende: Oluf Hamann

DAGSORDEN

 1. Godkendelse af mødereferat fra d. 9. januar 2019. Godkendt.
                             
 2. Økonomi, orientering. Regnskab godkendt af Jørgen P. og Luffe. Viser indtægter på kr. 96.500
   
 3. Endelig budget 2019. Reparationer på Rigmor forhøjes til kr. 70.000 og giver samlede udgifter på kr. 134.000.
   
 4. Generalforsamlingen d. 16. februar. Torkil kritiserede, at optagelsen af nyt A-medlemmer ikke havde været drøftet på ordinært bestyrelsesmøde - Jørn Uz indrømmede, at der var tale om en procedurefejl. Luffe har meldt afbud til generalforsamlingen. I stedet foreslår bestyrelsen Keld Farver som dirigent. Jytte hjælper med sildebordet i stedet for Vibs, som også har meldt afbud.
   
 5. Opfølgningspunkter.  10 års jubilæum 17. juni - nyt møde fastsat til 7. marts.
  Torkil Pugh ønsker ikke at genopstille som formand. Bestyrelsen agter at indstille Jørn Uz som Torkils afløser

   
 6. Eventuelt. Adel efterlyste regler for, hvornår et indbetalt beløb for medlemskab gjaldt fra. Torkil oplyste, at hvis beløbet blev indbetalt i uge 41/42, gælder det for det følgende år.
  Torkil har anmodet en kendt personlighed om at efterfølge afdøde Troels Kløvedal som protektor for Rigmor, men har endnu ikke modtaget svar.
  Uwe efterlyste procedure for muligheden for at sejle med ikke-medlemmer. Reglen er, at et A-medlem kan låne skibet, og selv finde en skipper.
  Torben K. efterlyste varme i FMF-hallen så vi kan færdigmale jollerne i vinterperioden, hvor der er særlig god tid til det. Der arbejdes på en løsning og spørgsmålet tages op på næste bestyrelsesmøde.

  Referent
  Jørn Uz