Bestyrelsen har afholdt møde den 13. januar 2016

Kassereren forelagde regnskab som viste, at foreningen har et godt og sundt regnskab.

Thorkild Hansen havde valgt at stoppe som bestyrelsesmedlem ved senest afholdte generalforsamling. Det får den betydning, at der foretages ændring af det Faglige Råd, som nu er bestykket således: Tovholder: Steen Roar Pedersen + Einar Westermann, Torben Hansen, Ole Sørensen og Lars Johansen

Der søges udarbejdet en hvervnings/salgs folder relateret mod nye sponsorer.

Der er udarbejdet projektplan og udarbejdet et fædigt budget, som kan anvendes ved fondsansøgninger, i det filmen ikke skal belaste Rigmors daglige driftsøkonomi.

Bestyrelsen konstaterede, at der ikke, ved det nyligt afholdte medlemsmøde, blev fordelt mange opgaver. Men de fremmødte nød et dejligt sildebord med en enkelt frækkert fra Luffes beholdning.

Der blev orienteret om status på medlemsmødet den 8. april 2016 med Troels Kløvedal som taler. FMF-Hallen skal mørklægges, så der kan fremvises et lysbilledshow. 
Søren Høg havde deltaget i et orienteringsmøde om Havnens dag, der afholdes i hele landet den  29. maj 2016. Havnene Dag indgår i det landsdækkende projekt "Vild med Vand", der har til formål at samle flere mennesker på havnene og dels at hverve flere medlemmer til de Maritime Foreninger. Vil du vide mere, så klik ind på: 
www.vildmedvand.dk

Rigmor skal på bedding i dagem 20. marts 2016 - 2. april 2016. Der kommer til at mangle hænder - så er du klar i perioden, så giv Torkil Pugh en melding allerede nu - og husk selv at sætte kryds i din kalender de dage du kan hjælpe.

  1. Planlægning af turen til Træskibssammenslutningens Pinsetræf, foretages af Einar og skippere m.fl. Ruren forventes at vare fra den 11. maj 2016 - 18. maj 2016.