REFERAT

Bestyrelsesmøde 12.august 2020 kl. 15,00 i Rigmorhuset

Til stede: Jørn Uz Ruby, Palle Dannemand, Adel Saroori, Søren Høg, Uwe Beu, Keld Farver, Irene Constantin, Torben Hansen

Fraværende: Oluf Hamann

DAGSORDEN

  1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 8. juli 2020 – Godkendt
  1. Økonomi – nyt regnskabssystem - a) Jørn Uz kunne meddele, at der har været afholdt et møde vedrørende økonomi med en regnskabskyndig. Når alle poster er opdateret, udarbejdes et revideret regnskab. Endvidere blev det oplyst, at der er brugt mange penge på opgradering af motor, men der er stadig et pænt overskud på vores budget.
     
  2. Motorproblemer – Status på Rigmors maskine - Torben kunne oplyse at reparation af motoren nu er nået så langt, at motoren skal samles. En langsom og forsigtig opstart er planlagt. Torben gennemgik de vigtigste tekniske detaljer for bestyrelsen. Rigmormedlemmer vil fortløbende blive opdateret om forløbet.
     
  3. Fundraisingmøde – Udkast til fundraisingskabelon - Thorkild Hansen, Jørn Uz og fundraisingudvalget har skrevet udkast til fundraising-ansøgninger, som kan bruges til at søge forskellige fonde. Bestyrelsen er blevet bedt om at læse og kommentere indholdet. Enkelte kommentarer blev diskuteret og tilrettet. Standardansøgningen vil blive opdateret, designet og snarest sendt som vedhæftet fil til målrettede fonde.
  1. Besked til tilbudsgivende værfter - Jørn Uz har lavet et udkast, som skal sendes til de to tilbudsgivende værfter. Bestyrelsen diskuterede forskellige ændringer, og Søren Høg vil før udsendelse kontakte værfterne for et eventuelt nedslag i priserne, inden der tages endeligt stilling til valg af værft. Dette skal ske hurtigst muligt, da første fase af restaureringen skal gennemføres i indeværende år (slutning af september er angivet i tilbuddene fra værfterne).
  1.  Sommerfest - Jørn Uz kunne meddele, at der er ca. 20 tilmeldte til den planlagte sommerfest den 29. august. Festen afholdes i Den Røde Hal, og bestyrelsen står for arrangementet – eventuelt sammen med festudvalget.

Referent - Irene Constantin