Skriv en tekst her

REFERAT

Bestyrelsesmøde onsdag den 14. juli 2021 kl. 17:00

Til stede: Jørn Uz Ruby, Palle Dannemand, Irene Constantin,  Uwe Beu, Oluf Hamann, Keld Farver, Torben Hansen.

Afbud: Adel Saroori, Søren Høg

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 12. maj 2021,
Referatet blev godkendt.

Forberedelse af generalforsamling
Vedtægtsændringer: Formanden havde på forhånd bedt bestyrelsen om at gennemgå de opdaterede vedtægter, og komme med eventuelle kommentarer og ændringer. Der var kun enkelte bemærkninger, og dokumentet blev tilpasset. Vedtægterne sendes ud til alle medlemmer sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen den 7. august.

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Jørn Uz (Formand) – Genopstiller
Oluf Hamann – Genopstiller
Adel Saroori: Genopstiller ikke
Søren Høg – Genopstiller
Torben Hansen (Suppleant) – Genopstiller
Irene Constantin (Suppleant) – Genopstiller ikke

Bestyrelsen har godkendt en egnet kandidat, som ønsker at opstille som medlem af bestyrelsen.

Formanden gennemgik budgettet for 2021. Det ser ud til, at vi på grund af de bevilgede fondsmidler kan forvente et tilfredsstillende overskud. Der var enighed om, at vi inden generalforsamlingen udspecificerer det beløb, der er afsat til fondsmidler. Årsregnskab og budget vil blive fremlagt på generalforsamlingen.

Opdatering om arbejdet på værftet.
Torben Hansen, der senest har besøgt værftet i Bønnerup, kunne oplyse, at man nu er i gang med at sætte de øverste planker på plads. Formanden vil bede om et møde med John Walsted fra Skibsbevaringsfonden lidt senere i forløbet, med henblik på blandt andet at gennemgå det udførte arbejde.

Planlægning af sommerfest:
Irene Constantin kunne oplyse, at der indtil videre kun er få tilmeldte til Rigmor sommerfesten den 21.  august i Den Røde Hal. Tilmeldingsfristen er den 1. august, og der vil snarest blive udsendt en påmindelse til alle. Konceptet er en hyggelig aften med grillmad og drikkevarer. Arrangementet planlægges i samarbejde med festudvalget.

Rigmors økonomi:
Palle Dannemand oplyste, at vores økonomi er god og sund.

Referent
Irene Constantin