Bestyrelsen har afholdt møde den 13. april 2016 kl. 17.00  hos 

Kassereren kundgjorde, at der p.t. kun mangler få medlemmer at betale sit medlemsgebyr. En gennemgang af regnskabstallene viste et tilfredsstillende og sundt resultat p.t., selv om der er foretaget investering i nyt skruetøj til Rigmor. Bestyrelsen besluttede, at M.A.N. i Frederikshavn, der har hjulpet med skruetøjet, fremtidig bliver sponsor for Rigmor og får sit navn på sponsorpladen.

Beddingturen er forløbet tilfredsstillende. Rigmor er malet og nødvendige småreparationer er foretaget – samt skruetøjet udskiftet. Der kunne konstateres et sædvanligt stort engagement fra de frivillige, der deltog i arbejdet i de ca. 14 dage Rigmor lå på bedding.

Bestyrelsen besluttede, at der skal udføres en del arbejde på Biologen, men at dette først påbegyndes til efteråret.

Det Faglige Råd undersøger fortsat markedet for en erstatningsmotor til Rigmor, tilsvarende eksisterende motor eller alternativ anden og nyere motor, hvis det på et tidspunkt bliver nødvendigt at udskifte den nuværende.

Budget for restaurering af Anne-Lise ser skidt ud, idet der er givet afslag fra den fond, der er ansøgt midler fra. Torkil Pugh sonderer mulighederne for vores fremtidige arbejde med Anne-Lise.