Bestyrelsen har afholdt møde den 11. november 2015

Kassereren fremlagde budgettet for 2016. Der budgetteres med en mindre underskud på ca. 14.000 kr., der søges indfriet gennem sponsor- og fundraisingarbejde.

Fagligt råd arbejder med ansøgning til Skibsbevaringsfonden med henblik på at opnå støtte til eventuel udskiftning af skruetøj m.m., ligesom rådet arbejdet for at finde en motor, der svarer til den der allerede ligger i Rigmor, hvis det senere viser sig, at der skal foretages reparationer m.m.

Der afholdes julefrokost den 28. november kl. 18.00. P.t. er der 32 tilmeldt. Vi forventer, at der vil være både en lang række lækkerier, harmonikamusik og måske en enkelt sang til lejligheden.

Generalforsamling afholdes lørdag den 23. januar kl. 10.00 i Aktivitetshuset. Indkaldelse og dagsorden fremsendes senere.

Der afholdes medlemsmøde den 8. april 2016, hvor vores protektor, Troels Kløvedal, har tilbudt et 1½ times foredrag. Mødet afholdes i FMF huset, hvor vi kan huse alle medlemmer og fæller m.m.

En arbejdsgruppe fremlagde et oplæg til fremtidig struktur og indhold på fire årlige medlemsmøder. Oplægget blev positivt modtaget og drøftes mere indgående på næste bestyrelsesmøde.

Der var udtrykt et ønske om at etablere et AIS system på Rigmor – så andre fartøjer kan se Rigmor på deres radarskærm. Systemet koster ca. 7.500,- kr. Men da det ikke er lovpligtigt, og der ikke er afsat midler i budgettet for 2016, udsættes beslutningen om at etablere det ønskede AIS system.

Tilretning og ajourføring af diverse forsikringer er foretaget.

Kommende og p.t. kendte aktiviteter:
28. november 2015 kl. 18.00 - Julefrokost i Skudehavnshytten
13. januar 2016 - Bestyrelsesmøde

10. februar 2016 - Bestyrelsesmøde
23. januar 2016 - Generalforsamling og Konstituering af bestyrelsen
9. marts 2016 - Bestyrelsesmøde
19. marts 2016 - Ålegilde

20. marts - 4. april 2016 - Beddingtur
8. april 2016 - Medlemsmøde, med Troels Kløvedal
13. april 2016 - Bestyrelsesmøde
11. maj 2016 - Bestyrelsesmøde
11. - 18 maj 2016 - Pinsestævne i Nakskov
8. juni 2016 - Bestyrelsesmøde
8., 9. og 10. juli - Havnefest. Eventuelt afsluttes med medlemsmøde
10. august 2016 - Bestyrelsesmøde
19., 20. og 21. august 2016 - Ebeltoft Kystkultur Festival 2016
14. september 2016 - Bestyrelsesmøde
12. oktober 2016 – Bestyrelsesmøde
15. oktober 2016 - Ebelfestival – æblesejlads
9. novembeer 2016 - Bestyrelsesmøde
26. november 2016 - Julefrokost