REFERAT

Bestyrelsesmøde 10. august 2022 kl. 10.00 i Den Røde Hal

Til stede: Jørn Uz Ruby, Knud Erik Nielsen, Palle Dannemand, Oluf Hamann, Torben Hansen,
Afbud: Uwe Beu, Sonnich Jensen, Søren Høg, Keld Farver.

DAGSORDEN

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
  Referat godkendt

   
 2. Økonomi
  Der er fortsat en god og sund økonomi.

   
 3. Status på arbejdet i Bønnerup
  Steen havde lavet en overlevering, som bl.a. indebar: at Mikael havde sprøjtet dam og bund tirsdag sidst på dagen, så bunden er nu klar til 2 x Sigma Ecofleet 530 / antifouling / bundmaling. Han ville selv starte på den del onsdag 10.8.2022.
  Værftet oplyste, at Bo starter afvikling af 3 ugers ferie fra fredag i næste uge (19.9.) Værftet er sikker på, at Bo bliver færdig med skanseklædning hele vejen rundt inden ferien, således at vi kan komme i gang med grunding og topcoat af denne.
  Det blev også oplyst, at værftet ville påbegynde at sætte beddingsvognen under RIGMOR fra mandag d. 22/8, men tager ikke stilladset ned, før vi var færdige med og male alt udenbords, d.v.s. vi bliver nødt til at prioritere færdiggørelse med Owatrol 2 (mangler 3 gange) og al maling udenbords, skanseklædning nyt træ og skader på gammelt, grunding 3 gange og skanseklædning og udenbords skandæk 1 gang kutterblå, herefter hele fribord fra under lønningen til vandlinjen 1 gang kutterblå, så skulle vi være færdig udenbords og værftet kan nedtage stilladset og sætte RIGMOR på beddingsvognen. Under den seance kan vi jo stadig arbejde indenbords.

   
 4. Rigmors ankomst til Ebeltoft
  Formanden har udarbejdet foreløbig liste over sponsorer, honoratiores og foreningsformænd, ser skal inviteres. Det blev besluttet at afholde en ceremoni på kajen, når Rigmor er tilbage og påmonteret mast. Formanden byder velkommen, takker for støtte og inviterer sponsorer og andre til at bese skibet. Derefter inviteres til en fortsat ceremoni i Den Røde Hal, som er pyntet op med borde, blomster og signalflag. Rionet med plancher fra 10-års jubilæet placeres rundt om i hallen. Formanden redegør (kort) for den lange proces. Borgmesteren holder tale, evt. andre. Der serveres øl, vin, vand og sandwiches.
  Jørn Uz er tovholder og sørger for pressemeddelelse.

   
 5. Nye medlemmer
  Palle beklagede, at blanketterne fra nogle af de interesserede, der havde meldt sig som potentielle medlemmer under FABLE-arrangementet, var bortkommet. To er dog sikre. JR kontakter begge. Det blev besluttet at stramme op på proceduren omkring indmeldelse. Se under evt.

   
 6. Forslag om nyt A-medlem.
  Det nye A-medlem (Ebbe Eide) blev anbefalet af bl.a. Jørn Uz, Uwe Beu og Palle D. og dermed optaget. Jørn Uz kontakter ham.

   
 7. Eventuelt.
  For at lette proceduren omkring optagelse/indmeldelse af nye medlemmer blev det foreslået at stramme op på/renovere hjemmesiden og gøre det lettere for andre at assistere webmasteren med at vedligeholde og opdatere den. Punktet vil blive taget op på næste bestyrelsesmøde, når webmasteren er til stede.

Referent
Jørn Uz